JP~NAVIGACE LIDU CZ, EVROPY, SVĚTA. NEDÁTE LI SI LIDÉ PORADIT, NEDIVTE SE UDÁLOSTEM SVĚTA JSOUCÍM/BUDOUCÍM. **JESUS**KRISTUS** / 3.KVĚTNA 2024.. : SMYSLEM TÉTO PLATFORMY JE ZÁROVEŇ JÍT VSTŘÍC..NAPROTI..SYSTÉMU SOCIÁLNÍ OCHRANY/ZÁCHRANY.. NEJEN LIDEM, KTEŘÍ Z NAPŘÍKLAD ZDRAVOTNÍCH (ČI I DOMĚLE JINÝCH) DŮVODŮ NĚJAK NEZVLÁDAJÍ TAK ZVANOU TRŽNÍ/SOBECKY_KAPITALISTICKOU EKONOMIKU, NEDOSTATEČNOU SOCIÁLNÍ POLITIKU STÁTU/VLÁDY/VLÁD V KRAJINĚ ČR.., A V DŮSLEDKU TOHO JIM KLESÁ ÚROVEŇ ŽIVOTA V "LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI".. DO NEDŮSTOJNOSTI ATP. TAKOVÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍ OCHRANY/ZÁCHRANY.. V ČR NYNÍ CHYBÍ/NENÍ. TATO PLATFORMA MÁ NAPOMOCI/NAPOMÁHÁ TO ZLEPŠIT.. ZLEPŠOVAT. / SMYSLEM TÉTO PLATFORMY NENÍ HNÁT LIDI DO VYŠŠÍ PRACOVNÍ AKTIVITY/K VYŠŠÍM VÝDĚLKŮM, ALE SMYSLEM TÉTO PLATFORMY JE: SOCIÁLNÍ POMOC.. TĚM, KDOŽ TO POTŘEBUJÍ.. DLE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ INFORMAČNĚ, i REÁLNĚ. JE DŮLEŽITÁ ZEJMÉNA(NO, NEJEN) *"CESTA_PREVENCE"* A *DOSTATEČNÉ, VČASNÉ POMOCI*, SOCIÁLNÍ, V TOM, NEŽLI V ZEMI MÍT HUMANITÁRNÍ KATASTROFU V PODOBĚ NAPŘÍKLAD NEJVYŠŠÍHO POČTU BEZDOMOVCŮ V EVROPĚ VE STATISÍCÍCH JICH, JAK JE TOMU V ČR V SOUČASNOSTI!!! VE ŠVÝCARSKU JSEM BEZDOMOVCE NEPOTKAL. (MORIHEI_UESHIBA: "UMĚNÍ MÍRU.. DOPLŇUJE TÓ, CO CHYBÍ".)

středa 10. července 2024

"PÉČE O LID.. O ZDRAVÍ LIDU, O LIDSKOU DŮSTOJNOST" VERSUS: ,,FUCKING STYLE ILUMINÁTI"..MAJ RÁDI REKLAMU ZDARMA. JAKOUKOLI. JEN ABY SE O NICH VĚDĚLO, DOUFAJÍ TAK S VOLEBNÍMI HLASY, POKUD MOŽNO BEZPRACNĚ../ ANDĚLÉ TO ROZHODNĚ: NEJSOU

 

ZE ŽIVOTA:  

JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz  (AKTUÁLNÍ~MOJE~ADRESA: BACHOVA 5, PRAHA_11, POST_CODE:149 00
**DĚLAJÍ, ŽE MAKAJÍ, VLÁDA_ČR(VLÁDY_ČR ZA SEBOU..), !!!_SCHVALUJÍ TO ČI ONO, ALE TO NEJKLÍČOVĚJŠÍ, CO DRTÍ ČESKÝ_LID ODSPODU, ČÍM JEJ ONI..TITO..DRTÍ( A JE OTÁZKOU NA ČÍ POPUD..PRO KOHO PLNÍ TUHLE LIDU_ČR VRAŽEDNOU ZAKÁZKU) TEDY TAK ZVANÉ ,,ŽIVOTNÍ_MINIMUM" ( KTERÉ MÁ BÝT PODLE SOCIOLOGŮ A ÚSTAVY_ČR VE VÝŠI MINIMÁLNĚ: 32TISÍC Kč(CZK) NA OSOBU A MĚSÍC), PONECHÁVAJÍ DÁL A DÁL VE VÝŠI PRO LID VRAŽEDNĚ NÍZKÉ..K NEPŘEŽITÍ (4700,-Kč/CZK) TEDY NEUDRŽITELNĚ V NIKOLI ZDRAVÍ. VYPOČÍTÁVAJÍ SE Z TOHO SOCIÁLNÍ DÁVKY, DŮCHODY.. !!! LIDÉ NA TO DOSLOVA UMÍRAJÍ !!! MNOHDY V BEZDOMOVECTVÍ.. !!! V ČR JE NAPROSTO NEVYHOVUJÍCÍ, DISFUNKĆNÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM, ČÍMŽ VLÁDA PORUŠUJE LIDSKOU DŮSTOJNOST, NIČÍ TAK LIDEM I ZDRAVÍ, JDE TAK O ROZVRAT POJMU "ÚSTAVA_ČR", KTERÁ STOJÍ TÉMATICKY V ZÁKLADU NA POJMU: "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST"

>>"SOC [DIR] ORG STRATEGY".. KDO MI CHCETE POMOCI SE ZALOŽENÍM NOVÉ POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ??ZÁKLAD TÉTO POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ JE: "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, LIDSKÁ_PRÁVA"<<( JAK VIDNO, ZATÍM BEZ ZÁJMU? NO } VLÁDA Z LIDU RODÍ SE. { / KOMU NENÍ RADNO, LIDE_ČR.., TOMU/TĚM..NENÍ: POMOCI." )

>>ZERO ID CZ / NEJLEPŠÍ INVALIDA PRO STÁT V ČR JE MRTVÝ INVALIDA ?<<

>>HUMANITÁRNÍ KATASTROFA V ČR, TRVALÁ, UMETANÁ VLÁDNĚ POD KOBEREC<<

A CO TENHLE..? PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: ZNÁTE ? ( Z CYKLU: JESUS SCHOOL ):

 "RADY A PORADY" :

} BETLÉMSKÁ KAPLE PRAHA, 

.."A KDYŽ TAM NEJSEM, 

TAK U MNE ;-) "

**JESUS**KRISTUS**

"PŘIJMU : "DOBROVOLNOU ASISTENTKU.. i VÍCE JICH DO_TÝMU. BLIŽŠÍ INFORMACE U MNE.

>>"MŮJ ŽIVOT JE DÁVNO UŽ VĚC..ZÁLEŽITOST.. VELMI, VELMI, VEŘEJNÁ..(TEDY NIKOLI JEN ..ČÍSI..SOUKROMÁ).."<<

>>JAK ŽE JE TO ..PŘÍBĚH TEN DÁL ??<<

~~~

   HOME_PAGE ZAKLADATEL_PLATFORMY:   

JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz  (AKTUÁLNÍ~MOJE~ADRESA: BACHOVA 5, PRAHA_11, POST_CODE:149 00)

JP~AUDIT~CONTROLING/ VZOROVÁ UKÁZKA TOHO, VČETNĚ MÝCH PRAVIDEL/PŘIKÁZÁNÍ

**

AHOJík "BŘÍZO_BÍLÁ" .. i "SCHOVANKOVÁ", 
A i "VŠECI" ;-) ..

A.. "JEDEM" :
BUĎTO BUDE KOMPLETNĚ..
..I VCELKU PROMPTNĚ "PO_MÉM" : https://SocDIR.org.. 
NEBO JE MI TĚ ŽEL OPRAVDU LÍTO 
"LIDE_ČR, EVROPY, SVĚTA" !!!

**
'EKONOMIKA PRÝ JSOU LIDÉ. A TI PRÝ JSOU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH'..DOČETL JSEM SE KDESI VE ZPRAVODAJSTVÍ. 

JP..RE: NE NE NE.. JSOU STATISÍCE..MILIONY BEZDOMOVCŮ, I MILIARDY LIDÍ TAK CHUDÝCH, NEMOCNÝCH, KTEŘÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NEJSOU !!!

EKONOMIKA..SVĚTOVÁ.. : 
NEVĚŘÍŠ? VIDÍŠ JI..i UVIDÍŠ.
NEBO i NEUVIDÍŠ..TO i PODLE ZÁSLUH TVÝCH..DUŠE TVÉ.. TŘEBA i PODLE ZÁSLUH VOLEBNÍCH..i JINÝCH..

EKONOMIKA V SOUČASNÉM PŘÍSTUPU K ŽIVOTU VLÁD_ČR PO ROCE 1989 DOPOSUD, V ČR SRDCI EVROPY, SVĚTA JE SYNONYMUM: ÚPADKU. HORŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE..S_VĚDOMÍM LIDSTVA. 
CO? ŽE TO NECHCETE VIDĚT? TO JE VÁŠ PROBLÉM.


**

DOKUMENT: "UDHR_OSN" ..TEDY: VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN (NIKOLI JEJ NÁHRAŽKY RŮZNÉ) SE MUSÍ STÁT NEPRODLENĚ ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LIDU ČR, EVROPY, SVĚTA A TO NA KAŽDODENNÍM VŠUDYPŘÍTOMNÉM PROGRAMU, POŘÁDKU. POKUD NE, JE MI TĚ LÍTO, LIDE ČESKÉ_REPUBLIKY, EVROPY, SVĚTA.
NA TOMTO DOKUMENTU JE VYBUDOVÁNA i PROSLULÁ ŠVÝCARSKÁ PROSPERITA.VERSUS:


**

ŠVÝCAŘI/ŠVÝCARSKO JE: "SOCIÁLNÍ STÁT".

ČESKÁ REPUBLIKA JE: TUNEL ASOCIÁLNÍ KAMUFLÁŽNĚ MAFIJNÍ SPOLČENÍ RÁDOBY SI ŘÍKAJÍC ŽE JSOU STÁTEM..(NA VLÁDNĚ PARLAMENTNÍ, SENÁTNÍ, OFFICO_PREZIDENTSKÉ ÚROVNI A SPOL) JP..RE: ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ STÁTEM NEJSOU. JSOU JEN UVEDENOU ZDE MAFIÍ i ,,FUCKING_ILUMINÁTNÍ".

**
ČESKÁ REPUBLIKA..TO JE TAK DRAMATICKÁ ,,PÉČE } NEPÉČE", ŽE ,,TO SVĚT NEVIDĚL".

**
PÉČE O ZDRAVÍ LIDU/CARE~INFO~JP/ÚVOD.. :

 >>( HomePage: "SocDIR.org" )<<

*~~*

LIDSTVO JE  "SOCIÁLNÍ_SPOLEČNOST" ZÁVISLÁ NA VZÁJEMNÉ SI DÁVANÉ "PÉČI". BEZ TOHO NEMŮŽE LIDSTVO EXISTOVAT. JE TO PODSTATOU ŽIVOTA.

TEDY TOHLE TÉMA NELZE V ŽIVOTĚ JAKKOLI ŠIDIT, ANIŽ BY TO MĚLO FATÁLNÍ DOPADY NA ŽIVOT. NA ZDRAVÍ, NA ŽIVOT. A TO I V RESPEKTU TOHO, ŽE NAPŘÍKLAD JEDINEC NECHCE V NĚJAKÉM OBDOBÍ SVÉHO ŽIVOTA DOMNĚLE ŽÁDNOU PÉČI. DOMNĚLE PROTO, ŽE TAKOVÝ STAV V LIDSKÉM ŽIVOTĚ, ANIŽ BY ČLOVĚK PŘI TOM ZEMŘEL, NENÍ MOŽNÝ. I TAK ZVANĚ 'SAMOSTATNÝ' DOMNĚLE JEDINEC JE KAŽDOU VTEŘINOU SVÉHO BYTÍ ZÁVISLÝ NA TVŮRČÍ AKTIVITĚ MNOHA, PŘEMNOHA LIDÍ. TÍM, CO JÍ, TÍM, CO POUŽÍVÁ, KDE..V ČEM..BYDLÍ.., TAKÉ I V REGIONU PŘIJATÝCH NOREM, TAK ZVANĚ ZÁKONŮ, ATD, ATP..NA SVÉ MATCE, KTERÁ JEJ PORODILA..NA OTCI.. NA PŘEDCÍCH..,A TO I POKUD UŽ NEŽIJÍ. BEZ NICH BY JEDINEC NEBYL.

JDE VŠAK !!! VELMI, PŘEVELMI !!! O KVALITU PÉČE TÉ !!!

O KVALITU NAPŘÍKLAD POJMU: KOMUNIKACE. TA MÍVÁ VÍCE ROVIN. VERBÁLNÍ, NONVERBÁLNÍ, POŠTOU, ELEKTRONICKÁ, FORMOU USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB..LÁSKY, MILOVÁNÍ, SEXU..

BAVÍME SE ZDE O ZÁKLADNÍCH POTŘEBÁCH PRO ŽIVOT..VIZ I NAPŘÍKLAD: 

MASLOWOVA_PYRAMIDA_POTŘEB.

JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE NAPŘÍKLAD V_ČESKÉ_REPUBLICE JE K UVEDENÝM TÉMATŮM JAK VLÁDNĚ, TAK SPOLEČNOTÍ (VLÁDY Z LIDU RODÍ SE) PŘISTUPOVÁNO: LEDABYLE..FÁDNĚ ??

TO DOKLÁDÁ NAPŘÍKLAD BEZDOMOVECTVÍ V ČR, NEOCHOTA JEJ VYŘEŠIT, ALE I NEPÉČE O TY, KDOŽ JI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZNAČNĚ POTŘEBUJÍ.

JSOU MEZI NÁMI LIDÉ CO DO TVŮRČÍ ČINNOSTI VÝKONNĚJŠÍ, I TI MÉNĚ VÝKONNÍ(SLABŠÍ).

JSOU MEZI NÁMI LIDÉ I DLOUHODOBĚ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÍ FYZICKY, DUŠEVNĚ.. JE NUTNO SE O NĚ STARAT !!! INDIVIDUÁLNĚ. NEJEN NA ÚROVNI ZDRAVOTNICTVÍ, TEDY NEMOCNIC, LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ, NEBO SANATORIÍ COBY JIM I KVALITATIVNĚ TAKOVÝM: VĚZENÍM..

NEJEN ,,PRO PRACHY".

KVALITA ZDE UVEDENÉ PÉČE OVLIVŇUJE KVALITU ZDRAVÍ, ŽIVOTA JEDNOTLIVCŮ, JEJICH BLÍZKÝCH, I VZDÁLENJŠÍCH ŠÍŘEJI BLIŽNÍCH NA ZEMI PLANETĚ..

JSOU NAPŘÍKLAD:

i TRESTNÉ ČINY,

ČI i ÚMRTÍ,

KTERÝM SE DALO DOBROU PREVENCÍ, PÉČÍ, KVALITNÍ, PŘEDEJÍT.

NEJEN NAPŘÍKLAD OSOBY S VIDITELNĚ TĚLESNÝM POSTIŽENÍM POTŘEBUJÍ TAK ZVANĚ 'ZTP~P', TEDY PRŮVODCE. JE MEZI NÁMI MNOHO LIDÍ S DUŠEVNÍMI ONEMOCNĚNÍMI, TAKTÉŽ POTŘEBUJÍCÍ CELODENNĚ: "PRŮVODCE". JENŽE SPOLEČNOST JE K TOMUTO SLEPÁ. A TAK TITO LIDÉ ŽIJÍ HANDICAPOVANĚ, NEJEDNOU V SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ, V BEZDOMOVECTVÍ, OPAKOVANĚ SE VYČERPANÍ VRACEJÍ DO LÉČEBEN, SANATORIÍ, ŽIJÍ SI ŽIVOT V UTRPENÍ.. S NEJEDNOU I JEHO TAK PŘEDČASNĚ VYHASNUTÍM..S NEJEDNOU TAK ZBYTEČNĚ PŘEDČASNĚ VYHASNUTÍM ŽIVOTA.

SPOLEČNOST JE VE ZNAČNÉ MÍŘE SLEPÁ K POJMU: MASLOWOVA_PYRAMIDA_POTŘEB. TEDY K ZÁKLADNÍM POTŘEBÁM ČLOVĚKA..LIDÍ. COŽ JE OVŠEM CESTA SMRTI, VYMÍRÁNÍ LIDSTVA..VCELKU BEZOHLEDNÁ.

**

TENTO ČLÁNEK MÉHO_PÍSMA JE SICE KONCIPOVÁN COBY "ÚVOD" DO TÉMATU, ALE SPOLU S HOMEPAGE A SOUVISEJÍCÍMI MÝMI TEXTY JSEM SE JIŽ, MYSLÍM, VYJÁDŘIL K TÉMATU "PÉČE' ( "CARE" ) DOSTATEČNĚ JAK PRO POCHOPENÍ, TAK i PRO NASTOLENÍ SPOLEČNOSTÍ, LIDSTVEM SI MEZI SEBOU VZÁJEMNĚ, VLÁDAMI REALITY V DOSTATEČNÉ KVALITĚ "PÉČE" VZÁJEMNĚ TÉ.

TAK JEŠTĚ UVIDÍM, JESTLI BUDU NA TOMTO WEBBLOGU PSÁT JEŠTĚ NĚJAKÉ DALŠÍ INFO..

PŘIČEMŽ POJMY: RASISMUS, XENOFOBIE A PODOBNĚ, RŮZNÉ FORMY ŠIKANY.. NEMOHOU, NESMĚJÍ.. MÍT NA ZEMI PLANETĚ MÍSTO.

TOHLE VŠE JE NUTNO VYUČOVAT, LIDMI MEZI SEBOU SI VZÁJEMNĚ ŘÍKAT, VYSVĚTLOVAT, VYSVĚTLIT KU POCHOPENÍ TOHOŤ, NE SE VZÁJEMNĚ Z i NEPOCHOPENÍ LIDÉ MEZI SEBOU RŮZNĚ MLÁTIT, VRAŽDIT..NECHÁVAT LIDI ZMÍRAT PODMÍNKAMI BEZDOMOVECTVÍ, HLADEM.., 

NE PODVODNĚ S LIDMI JEDNAT ZE STRANY VLÁD JAK JSOU VLÁDY HUMÁNNÍ, LIDSKOPRÁVNÍ, PEČUJÍCÍ I PREVENCÍ O ZDRAVÍ, ŽIVOT LIDU KDYŽ TO NENÍ PRAVDA..

..

K TOMU VŠEMU JE ZAPOTŘEBÍ MEZILIDSKÁ EMPATIE, LÁSKA, UPŘÍMNÁ. BEZ TOHO TO NEPŮJDE. BEZ TOHO BY ZBYLA LIDSTVU: NAPŘÍKLAD: FALEŠ.. 

..FALEŠ.. PŘEDVOJ PŘEDČASNÝCH KONCŮ, ZMARŮ..OSUDŮ MNOHÝCH, ŽIVOTŮ.,.JAK TO i  VIDÍME HOJNĚ V ČR.. DNES..A UŽ VELMI, VELMI DLOUHO..PŘEDLOUHO..

..

JE V ČR.. MNOHO LIDÍ..STATISÍCE JICH..MILION i JICH.. CELKEM ZÁVAŽNĚ NEMOCNÝCH..FYZICKY, DUŠEVNĚ.. i HOJNĚ OSAMOCENÝCH..S NEFUNKČNÍMI VZTAHY RODINNÝMI..KDY RODINA CHCE OD NEMOCNÝCH MÍT KLID NAPŘÍKLAD..TAK JE VYČLENILI ZE ŽIVOTA..PŘÍPADNĚ SE NEMOCNÍ Z RODINY RŮZNĚ VYČLENILI SAMI.. 

PŘIČEMŽ NAPŘÍKLAD POČET DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KDE BY TITO LIDÉ POTŘEBOVALI BYDLET, NEBO POČET DOMOVŮ OBDOBNÝCH DOMŮM SENIORŮ PRO ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÉ OSOBY ..TEDY POČET DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ČR.. JE S OHLEDEM NA POTŘEBY LIDU, NA POTŘEBY PÉČE O LID.. POČET TĚCHTO DOMŮ/DOMOVŮ V ČR.. JE SPÍŠE SYMBOLICKÝ, NEŽLI SMYSLUPLNÝ. A TAK SI NEMOCNÍ ŽIJÍ, NEŽLI JIM DOTIKÁ JEJICH ČAS BYTÍ NA ZEMI V TOMTO ŽIVOTĚ, SVÁ SI ..V i OSAMOCENÍ.. SVÁ SI UTRPENÍ..NEJEDNOU i AŽ HOROROVĚ.

TAKOVÝ OBRAZ PUZZLE SVĚTA NYNÍ VÍDÁM VŮKOL..

**

JIŘÍ PELÍŠEK  

>>( HomePage: "SocDIR.org" )<<

~~~

**

JE NAPROSTO NEZBYTNÉ:

ABY BYLO LIDEM V JAKÉMKOLI STUPNI INVALIDITY VEDLE BYDLENÍ JIM DOSTUPNÉHO BĚŽNÉHO, NABÍDNUTO..DLOUHODOBĚ PO DOBU JEJICH INVALIDNÍHO ZDRAVOTNÍHO STAVU NABÍZENO TAKTÉŽ: BYDLENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ČI V DOMOVĚ S OBDOBNOU PÉČÍ JAKO JE V DOMOVECH SENIORŮ. A TO JAK LIDEM S FYZICKÝM TAK I PSYCHICKÝM ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM.

MUSÍ TO PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ JIMI ODSOUHLASENĚ JIM UČINĚNÝCH NABÍDEK TAKOVÉHO BYDLENÍ, NIKOLI NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ JIMI PODANÝCH 8ÎŽÁDOSTÍ..JAK JE TOMU DOPOSUD. TO, ABY S LIDMI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM,INVALIDNÍ, BYLI V POKUD MOŽNO V KAŽDODENNÍM KONTAKTU SOCIÁLNÍM V PROSTŘÍDÁNÍ SE S TERAPEUTY/TKAMI.., I SE ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM PODLE DOMLUVY, PODLE POTŘEBY, ABY TI LIDÉ INVALIDNÍ NEBYLI VYSTAVENI DNES A DENNĚ DŽUNGLI ŽIVOTA SAMI NAPOSPAS, ZÁROVEŇ JDE O TAK I BEZPEČNOST JEJICH I SPOLEČNOSTI. JE NASNADĚ, ŽE LIDÉ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÍ, NAPŘÍKLAD S FUNKČNÍ SVOU RODINOU, UVEDENOU FORMU BYDLENÍ MOHOU ODMÍTNOUT, NO JE NUTNO S NIMI NEUSTÁLE TAK POČÍTAT, A ALESPOŇ 1x MĚSÍČNĚ JIM TRVALE UVEDENOU NABÍDKU OPAKOVANĚ A OPAKOVANĚ ČINITI..PROTOŽE OKOLNOSTI ŽIVOTA I ZDRAVÍ SE JIM MOHOU V ČASE PROMĚŇOVAT..COŽ SE I BĚŽNĚ V ŽIVOTĚ DĚJE.

NENÍ CÍLEM, ABY KAPACITA UVEDENÉHO SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ BYLA 100%NAPLNĚNA.

JE ALE CÍLEM, ABY KVALITA (i) KAPACITA TAKOVÉHO BYDLENÍ USPOKOJILA CELÝ NÁROD/LID, A ABY PŘI TOM BYLA KAPACITA TA ZAPLNĚNA CCA Z 20~60%. S MOŽNOSTMI VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PROSTOR TŘEBA COBY DENNÍ STACIONÁŘE, KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ..CHARITA.. JAKO JSEM TO VÍDAL NAPŘÍKLAD VE ŠVÝCARSKU.

JAK VIDNO, JE TEDY NUTNO BUDOVAT, STAVĚT, VYBUDOVAT/VYSTAVĚT S OHLEDEM NA MNOŽSTVÍ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH LIDÍ/INVALIDNÍCH TOMUHLE VŠEMU DOSTATEČNOU KAPACITU JIM TAKOVOUTO BYDLENÍ S PÉČÍ JIM V NICH POTŘEBNÉ. PŘIČEMŽ KAŽDÝ/KAŽDÁ MÁ PRÁVO NA PARTNERSKÝ ŽIVOT, TAKŽE I RESPEKTEM K TOMUTO I PROSTOROVĚ, ROZMĚROVĚ, SE ZOHLEDNĚNÍM I PŘÁNÍ V TOMTO OHLEDU KLIENTŮ/KLIENTEK..DŮSTOJNĚ.

. .

NÁZOR POSLANECKÝ V ČR, NAPŘÍKLAD, ŽE LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V DOMÁCKÉM PROSTŘEDÍ POTŘEBUJÍ INJEKČNÍ PÉČI ALESPOŇ 2x TÝDNĚ..TAK TO JE TOTÁLNÍ BLBOST. TO SE NEDĚJE PLOŠNĚ ANI V PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNICÍCH, TO JSOU SPÍŠE EXTRÉMY AKUTNÍCH STAVŮ TAM NA SPECIALIZOVANÝCH ODDĚLENÍCH. TAKŽE "POSLANCI/POSLANKYNĚ", VZPAMATUJTE_SE !!!

. .

JE NUTNO NEPRODLENĚ UVOLNIT LIDU STATISÍCE STÁTNÍCH BYTŮ VE PROSPĚCH BEZDOMOVCŮ, LIDÍ V BYTOVÉ NOUZI COBY BYTY !!! S DOSTUPNÝM NÁJEMNÝM VŠEM!!!

TI LIDÉ POTŘEBUJÍ POMOC TEĎ!!! IHNED!!! NE AŽ NĚKDY ZA NAPŘÍKLAD 250 LET !!! JAK NAVRHUJE NAPŘÍKLAD MINISTR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.. .. ..

. .

JE NUTNO NAVÝŠIT ČÁSTKU TAK ZVANÉHO 'ŽIVOTNÍHO_MINIMA' Z DNEŠNÍCH CCA 4700,-Kč(CZK) NA ČÁSTKU !!!DŮSTOJNÉHO ŽIVOTNÍJO MINIMA!!! VE VÝŠI 32TISÍC Kč(CZK), COŽ JE PODLE SOCIO STUDIÍ ČÁSTKA MINIMÁLNÍHO MĚSÍČNÍHO DŮSTOJNÉHO PŘÍJMU.

Z ČÁSTKY SOUČASNÉHO ŽIVOTNÍHO MINIMA 4700,-Kč, ZE KTERÉ SE ODVOZUJÍ I DALŠÍ VÝPLATY SOCIÁLNÍCH DÁVEK ..I NA BYDLENÍ, DŮCHODY, SE PŘEŽÍT, NĚJAK UDRŽITELNĚ..ZDRAVĚ..!!! NEDÁ !!!

SOUČASNÝ ,,SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LIDU_ČR, SOCIÁLNÍCH DÁVEK JE ,,ROZCUPOVANĚ NA HADRY" DISFUNKČNÍ.., LIKVIDUJÍCÍ ZE ŽIVOTA MNOHO LIDÍ..OSUDŮ !!! LIDÉ NA TO NEJEDNOU UMÍRAJÍ.

. .

NEDODRŽENÍ..NEDODRŽOVÁNÍ, NERESPEKTOVÁNÍ MÝCH ZDEJŠÍCH V MÉM_PÍSMU (NEJEN V NĚM)USTANOVENÝCH PRAVIDEL/ "PŘIKÁZÁNÍ" JE HRUBÉ PORUŠOVÁNÍ "LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI", DOKUMENTU: "VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN", i TAK : !!! ÚSTAVY_ČR !!! ŽEL S DOPADY NA ŠIROKOU VEŘEJNOST MNOHDY AŽ FATÁLNĚ NEGATIVNĚ S NARUŠENÍM ZDRAVÍ I SE ZMAREM LIDEM TAK I OSUDŮ, VZTAHŮ, RODIN, PŘEDČASNĚ I ŽIVOTŮ.

. .

"PÉČE O LID.. O ZDRAVÍ LIDU, O LIDSKOU DŮSTOJNOST" VERSUS: ,,FUCKING STYLE ILUMINÁTI"..MAJ RÁDI REKLAMU ZDARMA. JAKOUKOLI. JEN ABY SE O NICH VĚDĚLO, DOUFAJÍ TAK S VOLEBNÍMI HLASY, POKUD MOŽNO BEZPRACNĚ../ ANDĚLÉ TO ROZHODNĚ: NEJSOU

**

JIŘÍ PELÍŠEK  

>>( HomePage: "SocDIR.org" )<<

~~~

**

>>Nejsme rozbité. Rozbitý je systém, který na nás vyvíjí strašný tlak, říká novinářka píšící o ženách s ADHD<< ( Deník N )

**
pondělí 8. července 2024

"LIDE_ČR/LIDÉ ČR" !!! ?KDY UŽ SE: PROBUDÍŠ?/?PROBUDÍTE??!!!

KDYŽ BY VE ŠVÝCARSKU 

i JEN NÁZNAKEM 

SI_DOVOLILA VLÁDA ASOCIÁLNOSTI, NEDŮSTOJNOSTI, POPŘENÍ DŮSTOJNOSTI, LIDSKÝCH PRÁV, OHROŽUJÍC TAK ŽIVOT, ZDRAVÍ LIDEM BYŤ i TŘEBA JEDNOTLIVCI,

JAK POPISUJI DĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE,

OBRÁTILI BY JIM TO TAM ŠVÝCAŘI NARUBY.

**

JIŘÍ PELÍŠEK  

>>( HomePage: "SocDIR.org" )<<

~~~


úterý 2. července 2024

"ABC .. SOC~[DIR]~ORG~STRATEGY"

    HOME_PAGE ZAKLADATEL_PLATFORMY:   

JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz  (AKTUÁLNÍ~MOJE~ADRESA: BACHOVA 5, PRAHA_11, POST_CODE:149 00)

JP~AUDIT~CONTROLING/ VZOROVÁ UKÁZKA TOHO, VČETNĚ MÝCH "PŘIKÁZÁNÍ"JAK TO MÁ NA ZEMI PLANETĚ VYPADAT (PRO CO NEJLEPŠÍ UDRŽITELNOST ŽIVOTA.. V CO NEJLEPŠÍM ZDRAVÍ, LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI):

>>"JP~AUDIT~CONTROLING STRATEGY"/ O i "ŽIVOTĚ VE ŠTĚSTÍ" VERSUS: ,,NEŠTĚSTÍ V ČR..ASOCIO MATEMATICKÝCH DISLEKTIKŮ VE VLÁDĚ, VE VLÁDÁCH  SPOL NIČÍCÍ LIDSKÉ_OSUDY, ŽIVOTY.."<<

>>A CO TENHLE ? (ZNÁTE ?): ,,JAK POTOPIT DOKTORA HNÍZDILA (JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH LÉKAŘŮ V ČR, V EVROPĚ, NA ZEMI PLANETĚ), i MNE,i TROUFALOST LIDU TU, ŽE JE, ŽE ŽIJE" (ZE ŽIVOTA)<< >>.. :

>>"SOC [DIR] ORG STRATEGY"<<

>>"SOC [DIR].ORG } PLATFORMA: "SOCIÁLNÍCH INFORMACÍ, ASISTENCE, POMOCI"<< : 

>>Z HLEDISKA VNITŘNÍ(POTAŽMO i ŠIRŠÍ) BEZPEČNOSTI LIDU_ČR, EVROPY, SVĚTA NESHLEDÁVÁM / NENÍ ŽÁDOUCÍ JAKÉKOLI DALŠÍ PERSONÁLNÍ SETRVÁNÍ VE FUNKCÍCH CELÉ SOUČASNÉ POLITICKÉ_STRUKTURY V ČR !!! JE ZAPOTŘEBÍ JE VYMĚNIT !!! TI STÁVAJÍCÍ NECHŤ SKONČÍ V PROPADLIŠTI DĚJIN<<

ČESKÁ VNITROSTÁTNÍ TAK ZVANĚ ,,POLITIKA" JE: HNUSEM KAMUFLÁŽNĚ ASOCIÁLNÍM. JAK CHCEŠ "LIDE CZ~EVROPY~SVĚTA S TÍMHLE EXISTOVAT?? PROSPEROVAT?? ŽÍT VE ZDRAVÍ CO NEJLEPŠÍM CO NEJUDRŽITELNĚJI?? !!!TO:NEJDE. TO JÍT: NEMŮŽE. JE MI LÍTO. TO MÁTE, LIDÉ SVĚTA, TAKOVOU COBY CHYBU UVNITŘ PŘÍRODNÍHO SYSTÉMU: "ŽIVOT" KTERÁ JEJ RUJNUJE i RŮZNĚ LIKVIDUJE i CELKEM: HRŮZNĚ.. TAKOVÝ: ,,HYBRIDNÍ_VIRUS". 

**JESUS**KRISTUS** 
**
"ZÁKLADNÍ TÓN" ŠVÝCARSKA: "UDHR_OSN".. VERSUS
ZÁKLADNÍ TÓN ČESKÉ_REPUBLIKY: 
,,EXE_BERANIDLO.. POPRAVČÍ"
**

 >>ZLOČIN A TREST../ TADY..TEDY V KOSMU: VLÁDNU JÁ. ( **JESUS_KRISTUS** ) } POSLEDNÍ_SOUD


"SOC[DIR].ORG" .. PLATFORMA "SOCIÁLNÍ: ASISTENCE, INFORMACÍ, POMOCI" } ZDRAVÍ, ŽIVOT, DŮSTOJNOST: JP..RE/TÉMA/INFO NA VĚDOMÍ POLICII..,STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ, BIS, MÉDIÍM, VLÁDĚ, VLÁDÁM..LIDEM VŠEM: ÚKLADNÁ VRAŽDA MNE VE FÁZI POKUSŮ I PŘÍPRAV RŮZNĚ, A NEJEN MNE..V ČASE../ UŽ TOHO BYLO NEJEN FIALO A SPOL !!! DOST !!!

SAMET A RŮŽOVÉ BRÝLE ?? SUNDEJTE JE, A POHLÉDNĚTE DO OČÍ PRAVDĚ..TÉ JEDINÉ, RYZÍ_!!! .. TRESTNÍ OZNÁMENÍ PROTI VLÁDĚ ČR A SPOL

ZÁKLADNÍ TÓN ŠVÝCARSKA:
=
 DOKUMENT: UDHR_OSN(VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN.. VŮČI LIDU)

ZÁKLADNÍ TÓN ČESKÉ REPUBLIKY:
=
BERANIDLO
(EXEKUTORSKÉ..TEDY POPRAVČÍ VŮČI LIDU)
S PARTICIPACÍ NA TOM MANŽELKY EXE MAFIÁNA PAVLA BLAŽKA MINISTRA ,,SPRAVEDLNOSTI" ČR A SPOL ZLOČINNĚ TAK VE SPOLČENÍ VŮČI LIDU_ČR..STÁTO_PODVRATNĚ TAK, VLASTIZRÁDNĚ, VELEZRÁDNĚ TAK..

..

NA TOMTO PODLOŽÍ/POZADÍ 
SE DĚJE CELÉ DĚNÍ 
V OBOU ZEMÍCH. !!! LID ČR SE NEMŮŽE Z TOHO VYMANIT BEZE ZMĚNY NAVÝŠENÍM ZEJMÉNA ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA Z DNEŠNÍCH 4700,-Kč MĚSÍČNĚ(ČÁSTKA K NEPŘEŽITÍ) NA ČÁSTKU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTNÍHO MINIMA 32000,-Kč !!!PRO_ROK 2024 S KAŽDO_MEZIROČNÍ VALORIZACÍ.**

!!! JE NUTNO VYMĚNIT CELOU POLITICKOU GARNITURU ČR..VLÁDNĚ PARLAMENTNÍ, SENÁTNÍ, OFFICO PREZIDENTA ČR!!! PROČ? PROTOŽE: "ČR..SRDCE EVROPY TOŤ JEST".. "KŘIŽOVATKOU i CEST". KDE NENÍ MOŽNOST ROZVOJE, PŘICHÁZÍ PÁD. NECHCETE LI SI PROŽÍVAT TAKOVOU REALITU } REALITU PÁDU i LIDSKÉ CIVILIZACE EVROPY, SVĚTA, "LIDÉ_ČR", VYMĚŇTE JE !!! NENÍ ČAS NA ZBYT. BLIŽŠÍ INFO: TADY NA BLOGU, PŘÍPADNĚ PO DOHODĚ U MNE. !!! PRO "NOVÝ_SVĚT" PODLE MÝCH..MNOU ZDE STANOVENÝCH PRAVIDEL !!! TEDY PODLE ZÁKONŮ KOSMU: "PRO ŽIVOT" !!!

>>"SOC [DIR] ORG STRATEGY".. 23.6.2024..: KDO MI CHCETE POMOCI SE ZALOŽENÍM A CHODEM NOVÉ POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ??  ZÁKLADNA TÉTO POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ JE: "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, LIDSKÁ_PRÁVA, PÉČE_O_ZDRAVÍ_LIDU"<<( JAK VIDNO, ZATÍM BEZ ZÁJMU?..NO } 'VLÁDA Z LIDU RODÍ SE'. } / KOMU NENÍ RADNO, LIDE_ČR.., TOMU/TĚM..NENÍ: POMOCI.STÁVAJÍCÍ POLITICKÉ STRANY, HNUTÍ ..VIDITELNÉ,  JSOU TÍMTO ÚHLEM POHLEDU: !!! NEDŮVĚRYHODNÉ !!!)

>>ZERO ID CZ / NEJLEPŠÍ INVALIDA PRO STÁT V ČR JE MRTVÝ INVALIDA ?<<

>>HUMANITÁRNÍ KATASTROFA V ČR, TRVALÁ, UMETANÁ VLÁDNĚ POD KOBEREC<<


ZE ŽIVOTA:  

HOME_PAGE ZAKLADATEL_PLATFORMY: JIŘÍ_PELÍŠEKPRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

>>"SOC [DIR] ORG STRATEGY".. KDO MI CHCETE POMOCI SE ZALOŽENÍM NOVÉ POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ??ZÁKLAD TÉTO POLITICKÉ STRANY/HNUTÍ JE: "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, LIDSKÁ_PRÁVA"<<( JAK VIDNO, ZATÍM BEZ ZÁJMU. NO } VLÁDA Z LIDU RODÍ SE. { / KOMU NENÍ RADNO, LIDE_ČR.., TOMU/TĚM..NENÍ: POMOCI." )

>>ZERO ID CZ / NEJLEPŠÍ INVALIDA PRO STÁT V ČR JE MRTVÝ INVALIDA ?<<

>>HUMANITÁRNÍ KATASTROFA V ČR, TRVALÁ, UMETANÁ VLÁDNĚ POD KOBEREC<<

A CO TENHLE..? PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: ZNÁTE ? ( Z CYKLU: JESUS SCHOOL ):

 "RADY A PORADY" :

} BETLÉMSKÁ KAPLE PRAHA, 

.."A KDYŽ TAM NEJSEM, 

TAK U MNE ;-) "

**JESUS**KRISTUS**

"PŘIJMU (PRO MNE) : "DOBROVOLNOU OSOBNÍ_ASISTENTKU" ..(PŘÍPADNĚ i VÍCE JICH DO TÝMU) . BLIŽŠÍ INFORMACE U MNE"

>>"MŮJ ŽIVOT JE DÁVNO UŽ VĚC..ZÁLEŽITOST.. VELMI, VELMI, VEŘEJNÁ..(TEDY NIKOLI JEN ..ČÍSI..SOUKROMÁ).."<<

>>JAK ŽE JE TO ..PŘÍBĚH TEN DÁL ??<<( ZATÍM TADY NIC NENÍ )<<

~~~

19.6.2024: POŽADUJI DEMISI VLÁDY ČR, ROZPUŠTĚNÍ PARLAMENTU ČR, PŘEDČASNÉ VOLBY, PERSONÁLNÍ I MORÁLNÍ OBMĚNU SENÁTU ČR, ABDIKACI PREZIDENTA ČR!!! Z DŮVODŮ ZDE NÍŽE UVEDENÝCH

 HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY: JIŘÍ_PELÍŠEKPRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

..

ČESKÝ GOVERNMENT A SPOL SPOLU S MEDII  CCA PO 30 LET UDRŽUJÍ V ZEMI/ V KRAJINĚ ČESKÁ_REPUBLIKA STATUT AŽ MORBIDNĚ ASOCIÁLNÍHO SOBĚ QUO HNUSU, RUJNUJÍC TRVALE LID. 

!!! TO MUSÍ SKONČIT !!!

**

MYSLÍTE SI, ŽE KDYŽ MÁM INVALIDNÍ DŮCHOD 11500,-Kč/CZK(TEDY CCA 460EUR), TAK ŽE HO MÁM MĚSÍČNĚ ODEVZDÁVAT NA PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 1+1 43METRŮ ČTVER., KDE DOPOSUD BYDLÍM, A ŽE BYCH MĚL ŽÍT Z VÁMI MI PŘIDĚLENÉHO ŽIVOTNÍHO MINIMA 4700,-Kč/CZK(188,-EUR)MĚSÍČNĚ,TEDY Z ČÁSTKY, ZE KTERÉ NELZE NEJEN DŮSTOJNĚ ŽÍT, ALE ANI PŘEŽÍT.

TO JSTE SE ALE VELMI SPLETLI. TÓ SE VELMI PLETETE.

DŮSTOJNÉ MINIMUM JE V ČR SOCIOLOGY SPOČÍTÁNO NA 32TISÍC Kč/(CZK)!!! TEDY CCA1400EUR!!! TAK PODLE TOHO NASTAVTE VÝŠI i TAK ZVANÉHO: ŽIVOTNÍHO MINIMA!!! S KAŽDOROČNÍ VALORIZACÍ.

JINAK: VYPADNĚTE !!! 

**

>>POLITICKÁ KAMUFLÁŽ NA LID_ČR<< { TETIČKY, STRÝČKOVÉ, ZNÁMÍ ČLENŮ VLÁD_ČR, PARLAMENTU, SENÁTU..BÝVALÍ ČLENOVÉ/ČLENKY JSOUC EXEKUTOŘI/EXEKUTORKY STÁTOPODVRATNĚ EKONOMICKO SOCIÁLNĚ TAKTO i ZLOČINNĚ STŘETOZÁJMOVĚ, VLASTIZRÁDNĚ i TAK VELEZRÁDNĚ RUJNUJÍCÍ LID_ČR i VCELKU TAK SADISTICKO BESTIÁLNĚ..COBY i TAK VE STYLU PRINCIPU HISTORIE, ŽE EXEKUCE JE VLASTNĚ STÁLE (DNES EKONOMICKO_SOCIÁLNĚ,POTAŽMO NÁSLEDNĚ V DŮSLEDCÍCH FAKTICKY): POPRAVA.

**


čtvrtek 6. června 2024

...

 HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY: JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

..9.6.2024: !!! ČESKÁ VNITROSTÁTNÍ ,,aSOCIO,,POLITIKA" VŮČI VLASTNÍMU LIDU ČR JE MNOHÝM LIDEM ZÁKEŘNOU SMRTONOSNOU, ZKÁZONOSNOU PASTÍ, JE OSTUDOU EVROPY,..SVĚTA !!! JDE O DEVASTOVÁNÍ LIDEM ŽIVOTA S i DŮSLEDKY V ČASE PRO LID..PRO LIDSTVO ZNAČNÉHO ROZSAHU !!!

*~~*    *~~*

PŘÍPADNÉ NEZAHRNUTÍ TOHO VŠEHO O ČEM ZDE V MÉM_PÍSMU PÍŠI, POZITIVNĚ DO PROGRAMU POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ, IGNORANCE TAK i TOHOŤ JE ZHOUBOU LIDU. (A JE PŘI TOM FUK, CO JINÉHO SI PŘI TOM i TITO ,,KVÁKAJÍ" ( S OMLUVOU MOU ZDE: ŽABIČKÁM ). TAKOVÁ ,,POLITIKA" JE ASOCIÁLNĚ, I JAK VIDNO IN STYLE KAMUFLÁŽE VŮČI LIDU JEJ RUJNUJÍC, VYPRÁZDNĚNÁ, NENABÍZEJÍCÍ: ŽIVOT ANI DŮSTOJNÝ, ANI MNOHDY PŘEŽITÍ/ KAMUFLOVANĚ VŠAK OBVYKLE ). KDO NECHCE, POLITICKY, NEMÁ.. CO NABÍDNOUT, DĚLÁ ALESPOŇ MACHRA, MACHRY, TVÁŘÍC SE I COBY V ROLI..V ROLÍCH..MISTRŮ SNAD I SVĚTA..JAK TO TAK CHODÍVÁ. ROZHLÉDNĚTE SE PO ZEMI PLANETĚ, KAM TO VEDE.., JAK SE VÁM TO LÍBÍ ??

**

středa 29. května 2024

JP..RE/TÉMA/INFO NA VĚDOMÍ POLICII..,STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ, BIS, MÉDIÍM, VLÁDĚ, VLÁDÁM..LIDEM VŠEM: ÚKLADNÁ VRAŽDA MNE VE FÁZI POKUSŮ I PŘÍPRAV RŮZNĚ, A NEJEN MNE..V ČASE../ UŽ TOHO BYLO NEJEN FIALO A SPOL !!! DOST !!!

SAMET A RŮŽOVÉ BRÝLE ?? SUNDEJTE JE, A POHLÉDNĚTE DO OČÍ PRAVDĚ..TÉ JEDINÉ, RYZÍ_!!!

..

TRESTNÍ OZNÁMENÍ PROTI VLÁDĚ ČR A SPOL / DUHOVÝ SVĚT VERSUS BARVOSLEPÝ STÁT ..STÁNKY

 TRESTNÍ OZNÁMENÍ PROTI VLÁDĚ ČR A SPOL PRO SNAHY O ASOCIÁLNĚ BESTIÁLNÍ LIKVIDACI INVALIDNÍCH DŮCHODCŮ V ČR ZE ŽIVOTA DŮSTOJNÉHO, Z BYTU DO PODMÍNEK BYTOVÉ NOUZE, DO BEZDOMOVECTVÍ, TEDY S POKUSEM O TAK I VRAŽDU, PROTOŽE TO SE ZDRAVOTNĚ PŘEŽÍT NEDÁ !!!

..
NARODIL JSEM SE V ÚNORU 1968 V PRAZE, JSEM TEDY PODLE PRANOSTIK VODNÁŘ . MÁME NYNÍ VĚK VODNÁŘE..NA HODNĚ DLOUHO, TAK CCA NA 1000 LET.
V UPLYNULÝCH ŽIVOTECH JSEM MĚL RŮZNÉ SIGNATURY NIKOLI NEZNÁMÉ..PÍŠI O TOM TADY, POD UMĚLECKÝM DOČASNĚ PSEUDONYMEM "DOBROVSKÝ": https://JiriDobrovsky.blogspot.com 
KROM TOHO I HISTORICKY DISPONUJI SIGNATUROU: JESUS KRISTUS. VŽDY VÍTĚZÍM, V ČASE, AŤ JSEM ZROVNA NA ZEMI, ČI V NEBI(V RÁJI)
..
NO, OD MALIČKA JSEM BYDLEL POVĚTŠINOU S MÝMI PRARODIČI NA ADRESE DNES S NÁZVEM: ZLATÝ_ANDĚL V PRAZE NA SMÍCHOVĚ, DO MÝCH CCA 9LET, KDY NÀM BYL DŮM DEMOLIČNĚ ZBOURÁN KVŮLI VÝSTAVBĚ METRA, A PŘESTĚHOVALI NÁS DO BYTU V PANELÁKU V PRAZE NA JIŽNÍM MĚSTĚ KŘEJPSKÉHO 6. NO, BABIČKA TEN BYT RŮZNĚ SMĚŇOVALA ZA TROŠKU VĚTŠÍ I S OKNEM V KUCHYNI, POSLÉZE ABY TAKY BYDLELA SE SVÝM DRUHÝM SYNEM V DOMĚ, TAKŽE JSME SE S DĚDOU A S BABIČKOU NEJPRVE STĚHOVALI ZE 4.PATRA DO MYSLÍM..11., PAK NA ADRESU O NĚKOLIK BLOKŮ DÁL, PÁR METRŮ OD ADRESY, KDE BYDLÍM DNES.
DO PRAHY JSEM SE TEDY NA KOLE VRÁTIL BYDLET, K PRARODIČŮM, BYLO TO S CCA 3LETOU PŘESTÁVKOU, KDY JSEM BYL NUCENĚ PŘEDÁN V 6TI LETECH MOJÍ BIOLOGICKÉ MATCE DO NÁCHODA Z ROZHODNUTÍ SOUDU, KTERÁ MNE PŘED TÍM ODLOŽILA DO VÝCHOVY PRARODIČŮ ZE STRANY MÉHO OTCE.
BYL TAM OTČÍM, KTERÝ MNE TAKŘKA KAŽDODENNĚ VCELKU I BRUTÁLNĚ BIL.
PO NĚJAKÉ DOBĚ JSEM OD NICH NA KOLE ODJEL ZPĚT DO PRAHY.
MŮJ OTEC VŠAK BÝVAL COBY ŘIDIČ NEUSTÁLE NA CESTÁCH..TEDY JSEM ZASE POVĚTŠINOU BYDLEL U BABIČKY S DĚDOU.
BYDLELI JSME S BABIČKOU, S DĚDOU, OD MÉHO NAROZENÍ, V BYTĚ CCA 200METRŮ ČTVEREČNÝCH, JEZDIL JSEM TAM PAK I NA KOLOBĚŽCE.
BABIČKA MI NAHRAZOVALA MATKU..BYLA POMOCNOU KUCHAŘKOU PO DLOUHÁ DESETILETÍ, DĚDA BYL VÝČEPNÍ V DOMĚ KULTURY KOVOPRŮMYSLU V PRAZE NA SMÍCHOVĚ NA ADRESE NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA.
ČAS ŠEL, JÁ JSEM SE VĚNOVAL RŮZNĚ KONÍČKŮM, KROUŽKŮM..NAVŠTĚVOVALI JSME SE COBY RODINA RŮZNĚ, HRÁLI JSME RŮZNÉ HRY DESKOVKY..APOD..
ALKOHOL SE DOMA V PRAZE U BABIČKY S DĚDOU NEPIL.
TO, CO JSEM VÍDAL U DĚDY V PRÁCI, SKLENĚNÉ OČI TĚCH, KDYŽ JEJ PIJÍ, RŮZNĚ.. TO MI ZCELA STAČILO K TOMU, ABYCH MĚL K POJMU ALKOHOL CELOŽIVOTNĚ ODPOR.
OD MALIČKA..CCA OD MÝCH 6TI LET TÍHNU LAICKY KE STUDIU PŘÍRODNÍ ZDRAVOVĚDY, BYLINÁŘSTVÍ..A CO S TÍM SOUVISÍ..
..
NIKDY MNE DO ROKU 1989 ANI NENAPADLO, ŽE BY ČLOVĚK MOHL BÝT TAKY BEZDOMOVCEM V ČR. TOHLE TÉMA SE PŘEDE MNOU OTEVŘELO S ROKEM 1989.
NAJEDNOU SE ZAČAL TRVALE ZVYŠOVAT NÁJEM BYTU SPOLU S POPLATKY ZA VODNÉ, STOČNÉ, A JÁ VIDĚL, ŽE ABYCH TO BYL SCHOPEN POPLATIT A TAKY MÍT ALESPOŇ NA JÍDLO, MUSÍM BÝT V PRÁCI OD RÁNA DO NOCI.
ZKOUŠEL JSEM RŮZNÉ PROFESE, ALE SITUACE SE ZVYŠOVÁNÍM NÁJMU BYLA A JE DO SOUČASNOSTI V ČR PRO MNE OD ROKU 1989 HOROREM, A JAK TO VIDÍM, HOROREM K NEPŘEŽITÍ. JE TO ALE TAKÉ PRO MNE ŠOK S URČITÝMI I PSYCHICKY, DUŠEVNĚ, I FYZICKY NÁSLEDKY.
ZJISTIL JSEM, ŽE ANI TAK ZVANĚ PODNIKÁNÍM NEJSEM SCHOPEN VYDĚLÁVAT UDRŽITELNĚ PENÍZE NA NÁJEM A NA JÍDLO UDRŽITELNĚ, KDYŽ JSEM BYL NĚKDE ZAMĚSTNÁN, DÁVALI MI OBVYKLE MÍŇ, NEŽLI JE SOUČET NÁKLADŮ NA BYDLENÍ A NA ŽIVOBYTÍ..TAKŽE JSEM TAM VŽDY SKONČIL..TO SE NEDALO, A ZASE JSEM TO ZKOUŠEL NA ŽIVNOST..NO, SITUACE BYLA SPÍŠE NEUSTÁLE HORŠÍ.
SKONČIL JSEM V BEZDOMOVECTVÍ V ROCE 2013 NA CCA 8 MĚSÍCŮ..
TO VŠE SE PODEPSALO NEMÁLO NA MÉM ZDRAVÍ.
JSEM V INVALIDNÍM DŮCHODU.
TEĎ, DNES, JE SITUACE TAKOVÁ, ŽE COBY INVALIDNÍMU DŮCHODCI MI NEZBÝVAJÍ Z DŮCHODU VŮBEC PENÍZE NA NÁJEM BYTU, KDYŽ CHCI JÍST.
TAKŽE MNE ZASE NEJSPÍŠ ASI BRZY VYSTĚHUJÍ NĚKAM DO NEDŮSTOJNÝCH PODMÍNEK BEZDOMOVECTVÍ ČI UBYTOVNY NEBO AZYLOVÉHO DOMU, NEBO DO PROSTOR NEDŮSTOJNÝCH NOCLEHÁREN FIRMY NADĚJE ČI ARMÁDA SPÁSY..A BUDOU TO PRO SEBE MÍT VYŘEŠENO. PRO MNE ALE NE!!! KDO? NO VLÁDA A SPOL., S PRACOVNÍKY/S PRACOVNICEMI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11, OCELÍKOVA ULICE.
TAK SE TO V ČR i DĚLÁVÁ.
MÁM DOMA KOUPEN SVŮJ NÁBYTEK, MNOHO OBLEČENÍ..ASI TAK 60 BANÁNOVÝCH KRABIC, POKUD BY SE TO DO NICH DALO.. NEUMÍM NYNÍ VYHOVĚT TOMU, ABYCH PLATIL NÁJEM BYTU, NEMĚL BYCH CO JÍST.
A MÁM SVOU SPECIFICKOU STRAVU, JSEM VEGAN.
ZDRAVÍ MÁM UŽ POD I TÍHOU TOHO VŠEHO ZNAČNĚ NARUŠENÉ..
NA MOJE PROSBY V ČR O POMOC LIDÍ Z ŘAD SPOLEČNOSTI V ČR.. S OBDOBNĚ BYDLENÍM ZA ÚNOSNOU PRO MNE CENU MI NIKDO NEODPOVÍDÁ. JEN 1x MI PŘIŠLA ODPOVĚĎ..SLOVA ÚTĚCHY..
CO JE TOHLE ZA SPOLEČNOST?
TEDY VE ŠVÝCARSKU, JAK JSEM MOHL KAŽDODENNĚ VÍDAT,  MAJÍ TAMNÍ LIDÉ K SOBĚ VZÁJEMNĚ MNOHEM LEPŠÍ, HEZČÍ PŘÍSTUP.
..
FIRMA: JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ MNE PŘEPINKLA NA FOKUS_PRAHA S TÍM, ŽE NA BYDLENÍ V BYTĚ S PEÇOVATELSKOU SLUŽBOU NESPLŇUJI JEJCH PODMÍNKY.. NO JÁ SI TO NEMYSLÍM, MĚL BYCH TAM I S MOU SPOLUBYDLÍCÍ KAMARÁDKOU SPLŇOVAT PIDMÍNKY TAM BYDLET, JDYŽ JSME V INVALUDNÍM DŮCHIDU, A TO BEZ NĚJAKÝCH VSTUPNÍCH KRITERIÍ. SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY JE MI NABÍZENO TAK ZVANĚ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ZA FENU PRÝ 240,-Kč NA 1METR ČTVEREČNÝ, PLUS VODNÉ STOČNÉ, COŽ JE O CCA 70,-Kč/CZK NA 1METR ČTVEREČNÝ VÍCE,JAK MOJE SOUČASNÉ BYDLENÍ. CO JE TEDY NA TOM SOCIÁLNÍHO??!!!
..
A TAK UŽ SE ZASE V ČR BLÍŽÍ MOJE BEZDOMOVECTVÍ.
NO OD ZÁŘÍ 2023 JSEM K SOBĚ DOMŮ VZAL DO TEPLA O ROK MLADŠÍ ŽENU, NEMĚLA KAM JÍT, BYLA JÍ ZIMA, POTŘEBOVALA ZACHRÁNIT. MÁ VELMI PODLOMENÉ ZDRAVÍ, POMÁHÁM JÍ KAŽDODENNĚ JAK MŮŽU. JE MOU KAMARÁDKOU, JE MOU RODINOU.
JESTLI ALE SKONČÍM V BEZDOMOVECTVÍ, NEBO JINAK V NEDŮSTOJNÝCH PODMÍNKÁCH, SKONČÍ TAK ZASE I ONA..BYL BY TO PRO NÁS OBA I ZNAČNÝ ŠOK. JSME NA SEBE ZVYKLÍ, MÁME SE RÁDI, JSME ZVYKLÍ NA DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ. POTŘEBUJEME MÍT OBA DOMA SVOU POSTEL DNES MÁME DVOUPOSTELE, JE TO POHODLNÉ, I PRO NÁS ZDRAVOTNĚ POTŘEBNĚ POHODLNÉ. BYDLÍME V BYTĚ 1+1 OBECNÍM O VELIKOSTI CCA 43 METRŮ ČTVEREČNÝCH, A NEUMÍM SI PŘEDSTAVIT, JAK BYCHOM SE MĚLI VMĚSTNAT DO BYTU NĚJAK MENŠÍHO. TOHLE JE ÚPLNÉ MINIMUM ROZMĚROVĚ, JINAK BYCH NEMĚL DÁT KAM VĚCI, A NEMĚLI BYCHOM PROSTOR PRO ŽIVOT.
TO BY BYLA NÁSILNÁ DEFORMACE POJMU: "ŽIVOT" 
BEZDOMOVECTVÍ, ODLOUČENÍ TAK I NAŠE S MOU SPOLUBYDLÍCÍ KAMARÁDKOU, ČI I OBDOBNĚ DEFORMACE POJMU ŽIVOT.. TO UŽ BY BYLA V ČASE I MOŽNÁ BRZKÉM..MOJE SMRT.
A NEJSPÍŠ I SMRT MOJÍ SPOLUBYDLÍCÍ SE MNOU NYNÍ KAMARÁDKY. POTŘEBUJE KAŽDODENNĚ MOU POMOC, POTŘEBUJEME SE VIDĚT, BÝT SPOLU V PROSTIRU BYTU..NESEPAROVANĚ.
..
JE TO TAKOVÉ ÚTRPNÉ UTÝRÁVÁNÍ MNE..V ČASE.. A JISTĚ NEJEN MNE.. ZE ŽIVOTA ..TEDY VRAŽEDNĚ..?KÝM? NO VLÁDOU_ČR A SPOL.. VLÁDAMI ČR A SPOL V ŘADĚ ZA SEBOU PO ROCE 1989..DOPOSUD.
..
TEDY, JAK VIDÍTE, SITUACE S NÁJMEM BYTU PRO MNE FINANČNĚ NEUSTÁLE PROBLEMATICKÁ, VE KTERÉ SE ALE NACHÁZÍM NEVINNĚ, BYŤ JSEM DĚLAL, UDĚLAL, CO JSEM MOHL.. JSOU V ROLI OBĚTI TYPU: MLČENÍ_JEHŇÁTEK..MOJÍ..A NEJEN MOJÍ.. TAK UVEDENOU STRUKTUROU GRÁZLŮ: VRAŽDY VE STADIU POKUSŮ, DOKUD JI NEDOKONAJÍ..O COŽ NEUSTÁLE UVEDENÝM ZPŮSOBEM V ČASE USILUJÍ. BEZDOMOVECTVÍ PRO MNE K PŘEŽITÍ NENÍ, ANI NEDŮSTOJNÉ UBYTOVÁNÍ KDESI VE FIRMÁCH NADĚJE, ARMÁDA SPÁSY, AZYLOVÉ DOMY KDE JSOU LIDÉ UMÍSŤOVÁNI K SOBĚ JAKSI BEZ OHLEDU NA TO, KDO KE KOMU PATŘÍ..BÝVAJÍ OPRAVDU TAKOVÁ BYDLENÍ LIDSKY V ČR NEDŮSTOJNÁ. TO PRO MNE K PŘEŽITÍ NENÍ. ANI PŘÍPADNÉ ODLOUČENÍ OD MOJÍ SE MNOU SPOLUBYDLÍCÍ NYNÍ KAMARÁDKY.
..
JAK VIDÍTE, SITUACE KOLEM NEUSTÁLE SE ZDRAŽUJÍCÍHO NÁJMU, NEOCHOTA ZE STRANY STÁTU..VKÁDY A SPOL MI DÁVAT DOSTATEČNĚ VYSOKÝ INVALIDNÍ_DŮCHOD..DÁVKY ABYCH MOHL JÍST, PLATIT NÁJEM, ŽÍT, JE LIDSKY, I PRO MOŽNOST UDRŽENÍ SI V DŮSTOJNOSTI I PRÁVA NA ŽIVOT PRO MNE, A JISTĚ TAK NEJEN PRO MNE: V ČR NEUDRŽITELNÁ.
JE TO HNUS.
CHCETE LI..LIDÉ, ŽÍT TAKHLE.. NAPOSTULOVÁVAT DRUHÉMU..JINÉMU..JINÝM.. TAKOVÉHLE HNUSY, BUDETE MÍT HNUSY I V ŽIVOTĚ NA I GLOBÁLNĚJŠÍ ÚROVNI. PLANETA ZEMĚ NEZNÁ POJEM HRANICE, TO SI VYMYSLELI LIDÉ.
..
ZAPAMATUJTE SI:
JAK FUNKČNÍ MÁM ŽIVOT JÁ, TAK FUNKČNÍ JE I CELOSTNĚJI NA ZEMI PLANETĚ.
ZAŽÍVÀM LI KOLAPS A PODOBNĚ, JE A BUDE TO ZÁLEŽITOST I GLOBÁLNĚJŠÍ NA ZEMI PLANETĚ.
...
JAK VY KE MNĚ, TAK V ČASE I KOSMOS VÁM..ZNÁSOBENĚ i O SÍLU SVOU NEZMĚRNOU.
ZAPIŠTE SI TO.
TO JE JEDEN ZE ZÁKONŮ KOSMU.
ŘÍKÁ SE, ŽE BŮH JE MILOSTIV..HMM..ALE CO MNE SE TÝKÁ, KAŽDÉHO/KAŽDOU..DO RÁJE S SEBOU NEBERU..NEVEZMU. 

VÁLKY ZAČÍNAJÍ PORUŠOVÁNÍM..NARUŠOVÁNÍM LIDSKÉ_DŮSTOJNOSTI..LIDSKÝCH PRÁV, ZDRAVÍ.. DOMA, U I JEDINCE..

JSEM INVALIDNÍ DŮCHODCE.
MÁM PRÁVO NA ŽIVOT, DŮSTOJNÝ, V BYTĚ.
MÁM PRÁVO NA PÉČI.

ŽÁDÀM VLÁDU ČR A SPOL ABY MI PLNĚ HRADILA VEDLE MI VYPLÁCENÉHO DŮCHODU 11500,-Kč  NÁJEM SOUČASNÝ BYTU KDE BYDLÍM !!! A ABY UHRADILA DOSAVADNÍ MOJE NA NÁJMU NEDOPLATKY !!! DLUHY !!!

S POZDRAVEM
JESUS OF NAZARETH, NYNÍ Z PRAHY JIŘÍ.
..
JIŘÍ PELÍŠEK ( https://SocDIR.org )
BACHOVA 1567/5
PRAHA 11, CHODOV
14900
MOBIL: 792915405
EMAIL:  JPblog@post.cz

pátek 24. května 2024

BÝT, ČI NEBÝT: JEŽÍŠKEM ?

 NENÍ KAŽDÝ JESUS_KRISTUS, KDO TO O SOBĚ TVRDÍ, 

AVŠAK: SPLYNOUT S NÍM, S JEŽÍŠEM MŮŽEŠ, KDYŽ CHCEŠ..

.."KDYŽ NA TO MÁŠ" .

**

**JESUS KRISTUS**

čtvrtek 23. května 2024

STÁNKY

 >>STÁNKY<<


23.5.2024..: ČESKOU REPUBLIKU SHLEDÁVÁM DLOUHODOBĚ, TRVALE SOCIÁLNÍ KAMUFLÁŽNĚ } KONEČNOU { VLASTNÍMU LIDU, LIDU EVROPY, SVĚTA.. } HROBEM JIM.. TAKOVÝM: ,,RUSKÝM_KOLEM"

  HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY:  JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

 AŽ SE BUDETE PTÁT,

NA PŘÍČINU 

PROČ JSOU VÁLKY ? A PODOBNĚ NA ZEMI PLANETĚ, PROČ NENÍ MÍR??PODÍVEJTE SE NA TO, JAK JSOU V ČESKÉ REPUBLICE ..SRDCI EVROPY,SVĚTA DODRŽOVÀNY ZÁKONY: LIDSKOPRÁVNÍ !!! LIDSKÁ_DŮSTOJNOST !!! JAK O TOM PÍŠI V MÉM_PÍSMU. NAJDETE V TOM ANALOGII .

ČESKOU REPUBLIKU ..SRDCE EVROPY, SVĚTA SHLEDÁVÀM DLOUHODOBĚ,TRVALE ASOCIÁLNÍ i KAMUFLÁŽNĚ } KONEČNOU { VŮČI VLASTNÍMU LIDU: !!!,,KONEČNOU"!!! .. !!!,,HROBEM"..!!!"V DŮSLEDCÍCH TAK I LIDU EVROPY, SVĚTA. 

JE V TOM ČR TAKOVÝM..i ,,RUSKÝM_KOLEM"..

 ,,RUSKO_RULETOVÍM" .

JIŘÍ PELÍŠEK 

https://SocDIR.org )


středa 22. května 2024

NABÍZÍM, DÁVÁM: MÍR, LÁSKU..AVŠAK ONI ZVOLILI BOJ SE MNOU : ÚKLADNOU, ZÁKEŘNOU MOU VRAŽDU..TÍM SI ZVOLILI BOJ/SOUBOJ S CELÝM KOSMEM, KTERÝ MOHOU JEN PROHRÁT. **JESUS_KRISTUS**

 "LIDSKÁ PRÁVA".. "ZDRAVÍ" .. "ŽIVOT" .. KLUB

  HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY: JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

NABÍZÍM, DÁVÁM: MÍR, LÁSKU VE STYKU i: TY NEJLEPŠÍ ZÁLEŽITOSTI/VĚCI V ŽIVOTĚ BÝVAJÍ ZDARMA..Z LÁSKY.

OVŠEM..JE ZDE SKUPINA GRÁZLŮ, KTEŘÍ SE MNE SNAŽÍ SADISTICKO BESTIÁLNĚ UTÝRAT. NEUSTÁLE TAK ZVANÝMI NORMAMI, ZÀKONY JEJICH I JINAK ZÁKEŘNĚ ÚTOČÍ NA MOJE BYDLENÍ V BYTĚ, MAKAJ NA TOM UŽ CCA 30LET, OD DOBY, KDY JSEM SE VEŘEJNĚ PŘIHLÁSIL KE SVÉ SIGNATUŘE **JESUS_KRISTUS**. TESTUJÍ SI, TIHLE GRÁZLI, JESTLI SE JIM POVEDE MNE TAKHLE NENÁPADNĚ NÁPADNĚ ZPROVODIT ZE ŽIVOTA DO HROBU. CHTĚJÍ MNE VIDĚT ZBÍDAČELÉHO, ZBÍDAČELE MNE CHTĚJÍ VIDĚT UMÍRAT. MAJÍ Z TOHO PLEZÍR, UDRŽUJÍC SI SVÁ KORYTA VLÁDNÍ, PARLAMENTNÍ, SENÁTNÍ, OFFICO_PREZIDENTSKÉ ČR. A DĚLAJÍ SE PŘI TOM NAIVNÍMI NEVIŇÁTKY.

NABÍZÍM, DÁVÁM: MÍR, LÁSKU.

TI, KDOŽ VŠAK ZVOLILI BOJ SE MNOU VE SNAZE MNE TAKTO ZÁKEŘNĚ ÚKLADNĚ ZABÍT, JSOU V BOJI S CELÝM KOSMEM, KTERÝ MŮŽOU JEN PROHRÁT.

VE SVÝCH TAKOVÝCHTO ČACHRECH ZAŘÍDILI, KROM JINÉHO..SE POSTARALI TIHLE GRÁZLI O TOHLE VŠE: 

 >>JINAKOST TYPU: CZECH..TUNEL POJMŮ: LÁSKA, ZDRAVÍ, ŽIVOT, LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, PROSPERITA .. KDO NA TOM PARTICIPUJE ? MANŽELKA PAVLA BLAŽKA EXEKUTORKA (MINISTRA SPRAVEDLNOSTI ČR A SPOL)<<

ZVOLILI TIHLE GRÁZLI NA MÍSTO ŽIVOTA SMRT.. BUDOU JI TEDY MÍT..BYŤ NE NUTNĚ VŽDY TU MOU.

KOSMOS TENHLE BOJ, KTERÝ SI UVEDENÍ GRÁZLI SE MNOU ..TEDY S CELÝM KOSMEM..VYBRALI NA MÍSTO MNOU JIM NABÍZENÉHO MÍRU, LÁSKY: VYHRAJE. A TO AŤ JSEM ZROVNA KDEKOLI..NA ZEMI, ČI V NEBI..(V RÁJI). I TAKOVÝ JE JEDEN ZE ZÁKONŮ KOSMU, V MOJÍ JEDNOTĚ S NÍM.

JESUS OF NAZARETH, NYNÍ: JIŘÍ

**

EVROPSKÁ UNIE, ČESKÁ REPUBLIKA V NÍ, JE PRÝ BEZPEČNOU ZEMÍ/ZÓNOU. NO, JAK VIDÍM, JAK PRO KOHO. LIKVIDUJÍ SE ZDE LIDÉ ASOCIÁLNĚ ODSPODU. LIDÉ MNOZÍ JSOU TAK i UVĚZNĚNI V PODMÍNKÁCH UMÍRÁNÍ BEZDOMOVECTVÍM A PODOBNĚ. TOLIKO OBRAZ KOSTIČKY PUZZLE SVĚTA, KTERÝ SE MI PŘEDSTAVUJE PŘED i 

SOUDEM_POSLEDNÍM.

EXISTUJE JEDNODUCHÝ ZÁKON KOSMU i MŮJ: JAK VY KE MNĚ (K JEDNOTLIVCI, K TOMU i Z NEJSLABŠÍCH/NEJEN) TAK KOSMOS VÁM..ZNÁSOBENĚ i O SÍLU SVOU KOSMU NEZMĚRNOU. TO JE i ZÁKON TAK ZVANĚ: KARMY.

**
úterý 21. května 2024

"LIDSKÁ PRÁVA".. "ZDRAVÍ" .. "ŽIVOT" .. KLUB

  HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY: JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

23.5.2024.. TAK UŽ MI ZASE BEROU BYDLENÍ, ZASE ZE MNE DĚLAJÍ..NEJPOZDĚJI OD 1.ZÁŘÍ 2024 BEZDOMOVCE..TEDY MI BEROU ZDRAVÍ, ŽIVOT. ( JIŘÍ PELÍŠEK )

**

 >>JINAKOST TYPU: CZECH..TUNEL POJMŮ: LÁSKA, ZDRAVÍ, ŽIVOT, LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, PROSPERITA .. KDO NA TOM PARTICIPUJE ? MANŽELKA PAVLA BLAŽKA EXEKUTORKA (MINISTRA SPRAVEDLNOSTI ČR A SPOL)<<

**

Lidská důstojnost jako základ života

!!! DŮSTOJNÉ BYDLENÍ JE TAKOVÉ BYDLENÍ, KDE LZE ŽÍT KVALITU PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA,TEDY !!! V BYTĚ !!! S MOŽNOSTÍ KDE LZE ŽÍT ŽIVOT PARTNERSKÝ RODINNÝ S VÝCHOVOU DĚTÍ. 

BEZDOMOVECTVÍ, KVALITA/ÚROVEŇ ČESKÝCH UBYTOVEN, AZYLOVÝCH DOMŮ SE OBVYKLE VYMYKÁ POJMU : "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST" !!!

Lidská důstojnost neboli humanita je součástí samotného lidství. Je onou specifickou kvalitou, která staví člověka do druhově nezaměnitelné veličiny. Je jeho samotnou identitou. Je hodnotou, kterou je člověk nahlížen jako individuum a současně jako sociální tvor s příslušností k lidskému společenství. Lidská důstojnost je nejvyšší ústavní princip, který není a nemůže být podřízen ostatním základním právům, neboť se nalézá v jejich jádru. Je jejich těžištěm. Lidská důstojnost ostatní základní práva interpretuje, propojuje a současně se stává nástrojem jejich ochrany. Stává se  jejich atributem. ( ZDROJ: ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY )

>>PŘÍBĚH (NEJEN) "AUTISTY** /AUTISTKY"**.. MOJE_PÍSMO JE PÍSMO INVALIDNÍHO DŮCHODCE<< :

**

SMÍ ?? INVALIDNÍ DŮCHODCE V ČR KDYŽ MU PŘIJDE DŮCHOD, POUŽÍT NORMÀLNĚ TAXI?? A JAK JE DŮSTOJNÉ VŮČI NĚMU SE MUSET TAKHLE PTÁT ??

"LIDSKÁ PRÁVA".. "ZDRAVÍ" .. "ŽIVOT" .. KLUB : 

JSTE LI TÉMATICKY V ŽIVOTĚ TAKTO ZAMĚŘENI ?? POJĎME SE SETKÁVAT 😉 !

KLUB PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY/ČLENKY, A ČLENSTVÍ JE (PROZATÍM) BEZPLATNÉ.

CENTRÁLNÍ MĚSTO PRO PRAVIDELNÁ  SETKÁNÍ ČLENŮ/ČLENEK KLUBU JE PRAHA. PO DOHODĚ JE MOŽNO ZAŘÍDIT TO SOUBĚŽNĚ I JINDE.

BUDOUCNOST LIDSTVA SVĚTLÁ, ZÁŘNÁ, TEDY TA "PRO_ŽIVOT" ZÁVISÍ/BUDE ZÁVISLÁ PRÁVĚ NA LIDECH/LÍDRECH/NA LÍDRYNÍCH PRÁVĚ TAKTO TÉMATICKY V ŽIVOTĚ ZAMĚŘENÝCH.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU MNE KONTAKTUJTE .. OSOBNĚ, NEBO EMAILEM (DOHODNEME SPOLU MÍSTO A ČAS MEETINGU.)

JIŘÍ PELÍŠEK

**

pondělí 20. května 2024

MŮJ VZKAZ VLÁDĚ ČR:

 MYSLÍTE SI, ŽE KDYŽ MÁM INVALIDNÍ DŮCHOD 11500,-Kč/CZK(TEDY CCA 460EUR), TAK ŽE HO MÁM MĚSÍČNĚ ODEVZDÁVAT NA PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU, KDE DOPOSUD BYDLÍM, A ŽE BYCH MĚL ŽÍT Z VÁMI MI PŘIDĚLENÉHO ŽIVOTNÍHO MINIMA 4700,-Kč/CZK(188,-EUR)MĚSÍČNĚ,TEDY Z ČÁSTKY, ZE KTERÉ NELZE NEJEN DŮSTOJNĚ ŽÍT, ALE ANI PŘEŽÍT.

TO JSTE SE ALE VELMI SPLETLI. TÓ SE VELMI PLETETE.

DŮSTOJNÉ MINIMUM JE V ČR SOCIOLOGY SPOČÍTÁNO NA 32TISÍC Kč/(CZK)!!! TEDY CCA1400EUR!!! TAK PODLE TOHO NASTAVTE VÝŠI i TAK ZVANÉHO: ŽIVOTNÍHO MINIMA!!! S KAŽDOROČNÍ VALORIZACÍ.

JINAK: VYPADNĚTE !!! 

**

>>POLITICKÁ KAMUFLÁŽ NA LID_ČR<< { TETIČKY, STRÝČKOVÉ, ZNÁMÍ ČLENŮ VLÁD_ČR, PARLAMENTU, SENÁTU..BÝVALÍ ČLENOVÉ/ČLENKY JSOUC EXEKUTOŘI/EXEKUTORKY STÁTOPODVRATNĚ EKONOMICKO SOCIÁLNĚ TAKTO i ZLOČINNĚ STŘETOZÁJMOVĚ, VLASTIZRÁDNĚ i TAK VELEZRÁDNĚ RUJNUJÍCÍ LID_ČR i VCELKU TAK SADISTICKO BESTIÁLNĚ..COBY i TAK VE STYLU PRINCIPU HISTORIE, ŽE EXEKUCE JE VLASTNĚ STÁLE (DNES EKONOMICKO_SOCIÁLNĚ,POTAŽMO NÁSLEDNĚ V DŮSLEDCÍCH FAKTICKY): POPRAVA.

**

JIŘÍ PELÍŠEK (https://SocDIR.org )


úterý 14. května 2024

ELIXÍR MLÁDÍ } CESTA LÁSKY/愛 Ai~DÓ

SOUKRÁSÍ i : PLNOLETOSTI 

**

CESTA LÁSKY ŠTĚSTÍ SRDCÍ 

**

' SVĚT LIDÍ ' : MUSÍŠ NA TO MÍT. KDYŽ NA TO NEMÁŠ, JSEŠ MRTVEJ/MRTVÁ ( SPOLEČENSKY, ČI i FAKTICKY).

 JAK SE VÁM TO LÍBÍ ??!!!

*~~*

17.5.2024 ..!!! JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, ABY TAK ZVANÉ MĚSÍČNÍ ŽIVOTNÍ MINIMUM NA OSOBU 4700KORUN BYLO ZVÝŠENO NA "DŮSTOJNÉ_MINIMUM" VE VÝŠI ALESPOŇ 1400,-EUR MĚSÍČNĚ NA OSOBU S KAŽDOROČNÍ VALORIZACÍ !!!

..

16.5.2024..: EXEKUTIVA ( A SPOL ) V ČR.. NEBÝVÁ ŽEL VŽDY V SOULADU, V HARMONII..S POJMY: LIDSKÁ PRÁVA, LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, ŽIVOT, ZDRAVÍ. ALE TVÁŘÍVÁ SE i JAKO PŘÍJEMNĚ SE i USMÍVAJÍCÍ: PRÁVĚ TA EXEKUTIVA. / POJEM: ,,EXEKUCE" ZNAMENALO DŘÍV ,,POPRAVA". DOKUD ČLOVĚK LAPÁ PO DECHU, DĚLAJÍ i, ŽE JSOU PŘÁTELÉ. JAKMILE MU DOJDE DECH, ZATANCUJÍ SI KLÍĎO NA JEHO HROBĚ ČI OPODÁL KOZÁČKA TYPU RASPUTIN A PODOBNĚ. ALE PRO LIDI NIC MOC NEBUDUJÍ. NECHÁVAJÍ JE UMÍRAT NA ULICI HOJNĚ V BEZDOMOVECTVÍ..PO i STATISÍCÍCH..JICH../ https://SocDIR.org ŽIJÍ VE FUNKCÍCH HOJNĚ Z PODSTATY TOHO, CO POSTAVILI,VYBUDIVALI KOMUNISTÉ DO ROKU 1989..JEN TU PODSTATU STÁLE A VÍC RUJNUJÍ EKONOMICKO ASOCIÁLNĚ. ZATÍMCO DŘÍVE SE K DŮSTOJNÉMU BYDLENÍ V BYTĚ PŘISTUPOVALO JAKO K ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA, DNES JE TO STRAN EXEKUTIVY NEDOSTATKOVÝ LUXUSNÍ FAKTOR, ZOTROČUJÍCÍ, POROBUJÍCÍ SI LID..JEDEN Z NÁSTROJŮ TAK UDRŽOVÁNÍ SI RÁDOBY MOCENSKÝCH i KORYT EXEKUTIVY TÉ.  .. ATD,ATP.

**pondělí 29. dubna 2024

SOC [DIR].ORG .. PLATFORMA: "SOCIÁLNÍCH INFORMACÍ, ASISTENCE, POMOCI"

HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY:  JIŘÍ_PELÍŠEK, PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz

*~~*

!!! NĚKDY : 'JEN KLIKAT' .. NESTAČÍ !!! !!!_LIDE_ČR.. !!!

**

JP_INZERÁT/HLEDÁM DŮSTOJNÉ BYDLENÍ V BYTĚ, NEMUSÍ TO BÝT V PRAZE, ZA PŘIJATELNÝCH, UDRŽITELNÝCH, PODMÍNEK: KDO JE OCHOTEN MNĚ A MOJÍ SPOLUBYDLÍCÍ KAMARÁDCE POSKYTNOUT BYDLENÍ ? V BYTĚ ? POTŘEBUJEME PROSTOR NA 2 PROSTORNĚJŠÍ POSTELE(DVOUPOSTELE), NA I NĚJAKÉ SKŘÍNĚ, KUCHYŇ, STŮL, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ..TEDY CCA O VELIKOSTI ALESPOŇ 43METRŮ ČTVEREČNÝCH,JAKO TO MÁME NYNÍ. SOUČASNÉ BYDLENÍ MI/NÁM NA ADRESE BACHOVA 1567/5,PRAHA 11 ASI KONČÍ NEJPOZDĚJI K 31.8.2024 PROTOŽE JSEM PŘESTAL MÍT PENÍZE NA ÚHRADU NEÚMĚRNĚ VYSOKÉHO NÁJMU (DNES JSEM V PRŮMĚRU NA CCA 15TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ..TAKY ALE MUSÍM/MUSÍME NĚCO JÍST..SOCIÁLNÍ DÁVKY MI/NÁM TO UŽ V ZÁŘÍ 2023 PŘESTALY POKRÝVAT. PROBLÉMY S TÍM JSOU ALE DLOUHODOBĚJI,JELIKOŽ MI NEUSTÁLE CHODÍ MEZIROČNĚ NEÚMĚRNÉ VŮČI DŮCHODU ZDRAŽOVÁNÍ VODNÉHO/STOČNÉHO.. SITUACE JE TEDY CO SE MÉHO BYDLENÍ TÝKÁ, PRO MNE DLOUHODOBÝM HOROREM..NEUDRŽITELNÁ ZA STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK.. JIŘÍ PELÍŠEK 

>>"PANÍ MÁ SE MÁ"<< .. JAKPAK SE 'TA_SE_MNOU': MÁ ? NYNÍ JAKO V HROBCE !!! ..PANÍ_TA_i JÁ<<

**

13.5.2024.. ZAZNAMENÁVÁM DLOUHODOBĚ V ČR.. VŮČI MNĚ, VŮČI LIDU_ČR.. , PROSTŘEDÍ TAK POLITIKY, NOREM, LIDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ ČÍM DÁL VÍC NEDŮVĚRYHODNÉ. JE TO ŠKODA. VELIKÁ. MNOHO ZMAŘENÝCH OSUDŮ, ŽIVOTŮ, BEZ ÚČINNÉ DOSTATEČNÉ, DŮSTOJNÉ JIM SOCIÁLNÍ POMOCI, PONECHÁVÁNÍ LIDÍ V JEJICH UTRPENÍ VCELKU BEZ ZÁJMU..S DŮSLEDKY RŮZNĚ PSYCHO/DUŠEVNĚ I FYZICKY ZÁVAŹNÝCH ONEMOCNĚNÍ..,ZMÍRÁNÍ MNOHA LIDÍ V ČR V BEZDOMOVECTVÍ.. SEZNAM ZPRÁVY.CZ (NAPŘÍKLAD) ,,NÁM UKAZUJE PILKU, JAK UMÍ SEM TAM SI JAKOBY ŠOUPAT MALOU NÁSOBILKU"...(atd,atp). VLÁDA..VLÁDY_ČR PODPISEM PERA POMÁHAJÍ RŮZNĚ DODÁVKAMI MATERIÁLU, ZBRANÍ, PENĚZ V ZAHRANIČÍ, ALE V ČR..PONECHÁVÁ..PONECHÁVAJÍ TENHLE i_KAMUFLÁŽNĚ ASOCIÁLNÍ HNUS.

 JE TO SMUTNÝ, JE TO HNUS.

**

>>JP2~POZNÁMKY<<

>>JP1~POZNÁMKY<<

ZEPTAL SE MNE JEDEN MLADÝ RAKUŠAN: "JAK DLOUHO UŽ TOHLE,O ČEM PÍŠU,V ČR MÁME"? POVÍDÁM MU: CCA 30 LET. ON MI NA TO:  "PROČ UŽ DÁVNO ČEŠI NEDEMONSTRUJÍ??" NĚJAK JSEM MU NA TO NENAŠEL V TU CHVÍLI ODPOVĚĎ.

!!! NĚKDY 'JEN ZPÍVAT ' NESTAČÍ !!! (KAREL_GOTT)

VŠE, CO V MÉM_PÍSMU UVÁDÍM, MŮŽU, A CHCI SDĚLOVAT, SDĚLIT SVĚTU, A TO PRÁVĚ FORMOU TOU, JAKOU TO DĚLÁM. JSEM SI VĚDOM, JAKÉ KONOTACE TO MŮŽE VZBUZOVAT, NABALOVAT, I PŘÍPADNÉ POSMĚŠKY, I JE RŮZNĚ V ČASE VNÍMÁM,I JAKOU PŘÍPADNĚ AROGANCI,I IGNORANCI K TOMU RŮZNĚ NĚKTEŘÍ LIDÉ i MÍVAJÍ. NO..KDO JINÝ Z TĚCH IGNORANTŮ SE KDY POKUSIL POMOCI LIDSTVU?? ČI I VE SNAZE PŘEŽÍT NEBO I TAK ZEMŘÍT V BOJI ZA BEZPRÁVÍ I NA SOBĚ I NA JINÝCH?? SRRABI. JÁ JSEM TO UDĚLAL. NELITUJI NIČEHO, ZE SVÉHO CHOVÁNÍ V ŽIVOTĚ, KAŽDÉMU/KAŽDÉ SE MŮŽU V KLIDU PODÍVAT DO OČÍ. S TÍMHLE SE DÁ S KLIDNOU MYSLÍ I PŘÍPADNĚ ODEJÍT KDYKOLI DO SFÉR RÁJE, AŽ PŘIJDE TEN ČAS. PENÍZE? TY NEMOHOU BÝT PRIORITOU PŘED POJMY: LIDSKÁ PRÁVA, DŮSTOJNOST, ZDRAVÍ, ŽIVOT. KDO STAVÍ PENÍZE, MAJETEK DO PRIORITY PŘED TO, TO JE MORÁLNÍ ZVRHLOST. A SOUDCE SOUDU POSLEDNÍHO, AŽ JEJ KDY BUDU CHTÍT KOMU UČINIT,JSEM NA ZEMI PLANETĚ,V KOSMU, DUŠÍM JÁ.

**

 >>AHOJ VŠEM!.. JEŠTĚ DÝCHÁM,ŽIJI, TEDY MŮŽU PSÁT, TAK PÍŠU. MOJE BEZDOMOVECTVÍ SE NEJSPÍŠ BLÍŽÍ.. SPOLU S TÍM MI ODEJDE MOJE ZDRAVÍ, i ŽIVOT..A TO VCELKU JAK TÓ TAK ODHADUJI, i VELMI BRZY. NÁJEMNÍ SMLOUVA MÉHO BYDLENÍ SOUČASNÉHO V OBECNÍM BYTĚ PRAHA~11, MI KONČÍ NEJPOZDĚJI 31.8.2024, NÁJEMNÍ SMLOUVU MI OBNOVÍ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDU MÍT ZAPLACENY DLUHY SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM BYTU.. COŽ JE PODLE MÝCH PROPOČTŮ K DNEŠNÍMU DNI MOŽNÁ CCA 120TISÍC KORUN..CHTĚJÍ TO MÍT ZAPLACENO CCA DO KONCE ČERVNA 2024. PENÍZE NA TO NEMÁM, KDE BYCH JE VZAL? Z MÉHO INVALIDNÍHO DŮCHODU 11500? (ALE KDO VÍ.. ? TŘEBA SE NAJDE NĚJAKÁ DOBRÁ DUŠE, KTERÁ PENÍZE MÁ, A ZAPLATÍ TO.) 

MĚL JSEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ VELKÉ DILEMA, JESTLI MÍT ZAPLACEN NÁJEM, A NEJÍST, NEBO SE KAŽDÝ DEN ALESPOŇ SKROMĚ NAJÍST, A NĚJAKÝ ČAS  JEŠTĚ DÝCHAT.. ŽÍT. ZVOLIL JSEM TEDY TU MOŽNOST DRUHOU, PROTOŽE PENÍZE NA NÁJEM MI Z PŘÍJMŮ OD STÁTU PO KOUPI POTRAVIN DOMŮ NA MĚSÍC.. VŮBEC NEZBÝVALY. << TEĎ 13.5.2024..UŽ DOJÍDÁM JEN ZBYTKY DOMA ZÁSOB, SKROMNÉ, CHLÉB S VODOU S ROZMIXOVANÝMI LUŠTĚNINAMI, ROZINKY. OD ZÍTŘKA BUDU NEJSPÍŠ NA OVESNÝCH VLOČKÁCH. PAK BUDU MOŽNÁ K NALEZENÍ S TRANSPARENTEM ZASE U KONĚ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE V PODVEČERY..ZEJMÉNA POKUD BUDU MÍT ZASE NĚJAK NASERVÍROVANÉ BEZDOMOVECTVÍ MI..UMÍRAJÍC TAM UŽ PAK TAK..TO MŮŽE BÝT NA ZAČÀTKU LETNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN, ČI KDYKOLI V LÉTĚ 2024, ..V ZÁŘÍ.. TO BYCH SE UŽ ODEBRAL ZA KÁJOU GOTTEM. TAM MI BUDE DOBŘE.

https://jpiraporg.blogspot.com/2024/03/asystemkrajina-ceska-republika-srdce.html

 **

>>PŘIJMU (PRO MNE) : "OSOBNÍ_ASISTENTKU" ..(PŘÍPADNĚ i VÍCE JICH DO TÝMU) . BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE<<

"Re: HR FOR LIFE" HUMAN_RIGHTS.. LIDSKÁ_PRÁVA PRO ŽIVOT (SITE_1)

"Re: HR FOR LIFE" HUMAN_RIGHTS.. LIDSKÁ_PRÁVA PRO ŽIVOT (SITE_2)

..

30.4.2024: SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V ČR SHLEDÁVÁM DLOUHODOBĚ V MNOHA PŘÍPADECH DISFUNKČNÍ, V KRAJINĚ ČESKÁ_REPUBLIKA JE NEJVÍC BEZDOMOVCÚ V EVROPĚ..JSOU JICH STATISÍCE.

! ! ! TO JE NUTNO ZMĚNIT !!! 

VE ŠVÝCARSKU JSEM TOHLE NEVIDĚL. 

..

KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE MÍT SVÉ PŘÁTELE.

KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE "MÍT" : OSOBNÍ/HO_ASISTENTA/ASISTENTKU.. DOBROVOLNICKY..BEZPLATNĚ

KDO MI S TÍM CHCETE POMOCI/POMÁHAT, i_ORGANIZAČNĚ.., ZAPOJTE SE.. COBY OSOBNÍ_ASISTENT/OSOBNÍ_ASISTENTKA.., U VÁS V RODINĚ, VE VAŠEM OKOLÍ.. POMÁHEJTE TAKTO TŘEBA TŘEM, ČI 6ti LIDEM Z VAŠEHO OKOLÍ.. PŘÍPADNĚ MNE KONTAKTUJTE. NEZAPOMÍNEJTE PŘI POMOCI TÉ PRACOVAT S DIÁŘEM.. PODLE TÉTO PLATFORMY OSOBNÍ: ASISTENT/ASISTENTKA NEPOSKYTUJE SEXUÁLNÍ ASISTENCI/SEXUÁLNÍ SLUŽBY. 

~~~

**

3.5.2024:

ASOCIÁLNOSTI/DISFUNKČNOST SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V KRAJINĚ ČESKÁ_REPUBLIKA S JEHO PŘÍČINAMI, DOHÁNĚJÍCÍ MNOHO LIDÍ DO ZOUFALSTVÍ, DO BEZDOMOVECTVÍ, DO ÚTRPNÉHO UMÍRÁNÍ V NEDŮSTOJNÝCH PODMÍNKÁCH i BEZDOMOVECTVÍ  :

ČÁSTKA ŽIVOTNÍHO MINIMA JE NYNÍ VE VÝŠI K NEPŘEŽITÍ 4700,-Kč/CZK(NĚJAKÝCH CCA 200,-EUR), MÁ BÝT VŠAK: 32TISÍC_Kč/CZK(ALESPOŇ CCA 1400,-EUR)!!!

**

PRÁCI TAK ZVANÝCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ/PRACOVNIC SHLEDÁVÁM SPÍŠE FORMÁLNÍ, NEŽLI SNAHU S REÁLNÝMI MOŽNOSTMI LIDEM DŮSTOJNĚ POMÁHAT. NEMAJÍ KLIENTELE V SOUČASNOSTI CO NABÍDNOUT, ŘÍKAJÍ, ŽE SOCIÁLNÍ BYTY NEJSOU, A ŽE NAPŘÍKLAD CENA NÁJMU BYTU ZA OBECNÍ BYT 1+1 V PRAZE_11 O CCA 43_METRŮ ČTVEREČNÝCH 6700,-Kč SPOLU S DALŠÍMI NÁKLADY(VODNÉ, STOČNÉ) KDYŽ JE SOUČTEM CCA 15000,-Kč(TEDY CCA 400,-Kč ZA 1 METR ČTVEREČNÝ) MĚSÍČNĚ V PRŮMĚRU, ŽE TOHLE JSOU PODMÍNKY SOCIÁLNÍHO BYTU, JELIKOŽ NIC LEPŠÍHO, LEVNĚJŠÍHO, PRÝ NENÍ. TO ALE MAJÍ MYLNOU, PODIVNOU PŘEDSTAVU O POJMU: "SOCIÁLNÍ_BYT" !!! A O S TÍM SPOJENÉ DOSTUPNOSTI VÝŠE NÁJEMNÉHO SOUČTEM SE SLUŽBAMI, S ELEKTŘINOU..

**

LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V INVALIDNÍM DŮCHODU, LIDÉ I JINAK V INVALIDNÍM DŮCHODU BEZ PRŮKAZU ZTP BÝVAJÍ JAKSI MIMO SYSTÉM V OBLASTI PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI, I V OBLASTI PÉČE TÉ..I V OBLASTI MOŽNOSTÍ BYDLENÍ V SOCIÁLNÍM BYTĚ, ČI V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

AJE TOHO VÍC.. :

https://kamuflaz.proweb.cz

https://jpiraptxt4.blogspot.com/2024/05/jp-rena-vedomi-vsem.html

** 

V ČR.. CHYBÍ SYSTÉM DOBROVOLNÝCH DOBROČINNÝCH OSOBNÍCH_ASISTENTEK /OSOBNÍCH_ASISTENTŮ PRO LIDI, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ. MŮŽE TO POTŘEBOVAT KDOKOLI, ZEJMÉNA VŠAK INVALIDÉ VE VŠECH STUPNÍCH INVALIDNÍHO DŮCHODU, LIDÉ S JAKÝMKOLI ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM(TEDY I S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM) 

**

KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ SE LIDÍ V ČR.. BEZ PENĚZ..JAKOBY NEBYLO TAKŘKA SNAD ANI MOŽNÉ. 

LAVIČKY VENKU V PARCÍCH(NAPŘÍKLAD) BÝVAJÍ ROZMÍSTĚNY TAK, ABY LIDÉ NA SEBE VZÁJEMNĚ NEVIDĚLI SI DO OČÍ, A POKUD NĚKDE NÁHODOU JSOU ROZMÍSTĚNY TA&$$$Î)K, ŽE SI LIDÉ VIDÍ DO OČÍ, TAK JSOU ALESPOŇ DOSTATEČNĚ DALEKO OD SEBE, TAKŽE TO ÚČASTNÍKY ANI NEBAVÍ NA SEBE VZÁJEMNĚ POKŘIKOVAT..

KOMUNITNÍ CENTRA/JEJICH PROGRAM/AKCE BÝVAJÍ ..JSOU LI..  ORGANIZOVÁNY SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY, NA LIDI SE ZTP.., PŘÍPADNĚ CÍLÍ NA VĚKOVOU SKUPINU (I TAKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRA.  AKCE.. JSOU). A CO MAJÍ A KDY..DĚLAT TI OSTATNÍ?? (NAPŘÍKLAD ZDRAVOTNĚ RŮZNĚ HANDICAPOVANÍ, I DUŠEVNĚ, NEBO I NEHANDICAPOVANÍ.. TEDY POKUD SI NEVYMYSLÍ NĚJAKOU AKTIVITU SAMI ČI V RÁMCI RODINY, SKUPINY..) 

**

SITUACI: STAV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBYVATELSTVA ČR SHLEDÁVÁM DLOUHODOBĚ V DŮSLEDCÍCH, VE VÝSLEDCÍCH KRITICKY NEDOSTATEČNÉ, TEDY I TAK PRO OBYVATELSTVO : !!! NEBEZPEČNOU!!! ZNAČNĚ NEBEZPEČNOU, LID RUJNUJÍCÍ, LID OD TĚCH SLABÝCH JEJ..  LID: ZE ŽIVOTA LIKVIDUJÍC !!! .

VLÁDY ČR V ŘADĚ ZA SEBOU SE NA OKO TVÁŘÍ, ŽE MAJÍ STAV SOCIÁLNA POD PALCEM, AVŠAK SPÍŠE JEJ MAJÍ: POD PALCÁTEM..VE STYLU i: PEŠKA

**

DĚLÁNÍ Z LIDÍ, CO NEMĚLI NA NÁJEM, NAPŘÍKLAD I Z DŮVODŮ TOHO, ŽE JIM EXEKUTOŘI NENECHAL PENÍZE ANI NA TO, ANI NA ŽIVOT..DĚLÁNÍ TAK I JINAK Z LIDÍ BEZDOMOVCE..

VYPÍNÁNÍ LIDEM DOMA ELEKTŘINY TĚM, CO NEMĚLI PENÍZE NA JEJÍ ÚHRADU..

SPOLU S ŽIVOTNÍM MINIMEM K NEPŘEŽITÍ(4700,-Kč)/MÁ BÝT ALESPOŇ CCA 1400,-EUR

TO JSOU BODY ZDE UVEDENÉ PRO LIDI VCELKU: LIKVIDAČNÍ. 

NĚKOLIKANÁSOBNÉ ZDRAŽOVÁNÍ POTRAVIN, VŠEHO, PONECHÁVÁNÍ ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA..DŮCHODŮ..MINIMÁLNÍ MZDY(MÁ BÝT ALESPOŇ 800,-Kč NA HODINU) TAKŘKA BEZ VALORIZACE.. 

PŘIPADÁTE SI..VLÁDO_ČR(VLÁDY_ČR V ŘADĚ ZA SEBOU PO ROCE 1989 A SPOL) STÁLE JAKO LIDÉ?? (ČLOVĚK/LIDÉ.. OD SLOVA:LIDSKOST) 

**

KRAJINA ČR..PRŮSEČÍK/SRDCE EVROPY, SVĚTA.. "JAK V SRDÍČKU, TAK I V CELÉM TĚLÍČKU" . 

KDYŽ JSOU ..I VCELKU TAKTO FATÁLNĚ, JAK POPISUJI V MÉM_PÍSMU VE_ZDEJŠÍM, PORUŠOVÁNA LIDSKÁ PRÁVA..LIDSKÁ DŮSTOJNOST.. V KRAJINĚ ČESKÁ_REPUBLIKA.. NENÍ MOŽNO OČEKÁVAT, ŽE NA ZEMI PLANETĚ VĚTŠINOVĚ JINDE TO BUDE JINÉ. SPÍŠE TO BUDE, A I UŽ TO JE: JEŠTĚ I MNOHEM HORŠÍ (VÁLKY..TY UŽ JSOU..ŽIVOTA ZMAR..)

**

**

"JP~KULTURA TIPY" A JINÉ..INFO..   >>"FOR HEALTH ONE"..<<

   "BYLINKY"..(!!PO PORADĚ i S LÉKAŘEM!!)"

"NOVÁ REGENA.."  "STUDENTSKÉ LISTY"   "BRITSKÉ_LISTY"

**

´CULTURE_PLUS.LIVE´ .. ´KULTURA PLUS..´.. Autor : JIŘÍ_PELÍŠEK ( JESUS SCHOOL ) ... Email: [ JPblog@post.cz ]  //     (  "A"    ´JP´ DENNÍK´   ´JP´ NOTEPAD´  "JP-MONITOR"   "FOR_HEALTH_ONE"   "3G" )  BING   MSN   Google      RSS MONITOR  }      KANDIDÁTI / CZ  } Reuters   DeutscheWelle   TheGuardian   BBC   The New York Times       WEB_INFO: >> THE_Mental_PUTINISTIC_FASCISM . CZ <<      i_DNES(RSS)(FB)   AZ(FB)   Seznam Zprávy.cz(FB)   DeníkReferendum.cz   Novinky.cz(FB)  Aktuálně.cz(FB)   Deník.cz(RSS)(FB)   Forum24.cz(FB)   ČT24(RSS)(FB)   DeníkN.cz(RSS)(FB)   ČeskéNoviny(RSS)(FB)   E15.cz(FB)   DVTV   Teraz.sk(FB) (Teraz.sk webmagazín RSS)  Manifest.cz_FB   | |   Sítě v hrsti   Nexta   Telegram.org   ( International Memorial   Human Rights Centre Memorial )   (,,CVAKAŘÍ": Seznamky(cz)   Dating.com)  LanguageSchool   / Annonce.cz / /  SPIRIT.CZ   ´JP´_ZOOM ´   | |   ZDRAVÍ:  FOR HEALTH ONE (1) (2)   PATENTNÍ_MEDICÍNA.cz   HNÍZDO_ZDRAVÍ.cz   CELOSTNÍ_MEDICÍNA.cz  TIP_SW:_>>Screen_TRANSLATOR<<SOC [DIR].ORG .. PLATFORMA: "SOCIÁLNÍCH INFORMACÍ, ASISTENCE, POMOCI"

( HOME_PAGE ) ZAKLADATEL_PLATFORMY:   JIŘÍ_PELÍŠEK , PRAGUE, MOBIL: 792915405, EMAIL: JPblog@post.cz *~~* !!! NĚKDY : 'JEN KLIKAT'...